kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (278) z dnia 10.10.2010

Aneks do regulaminu pracy

W firmie obowiązuje regulamin pracy. W treści regulaminu pracy brakuje zapisu o sposobie potwierdzania obecności pracownika w pracy. Czy można to zmienić za pomocą aneksu do regulaminu pracy?

Aneks do regulaminu pracy
rys. Aneks do regulaminu pracy

Regulamin pracy jest aktem prawa wewnątrzzakładowego, który ustala organizację i porządek w procesie pracy. Pracodawca jest obowiązany wprowadzić ten regulamin, jeśli zatrudnia co najmniej 20 pracowników. W zakładzie pracy, w którym działa organizacja związkowa regulamin wymaga uzgodnienia z tą organizacją. Katalog zagadnień, które należy określić w regulaminie wynika z art. 1041§ 1 K.p. Powinien on ustalać m.in. przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Jest to istotne postanowienie regulaminu wpływające na dyscyplinę i przestrzeganie przez pracowników porządku i organizacji pracy.

Przypominamy, że w przypadku gdy pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy o powyższej kwestii podobnie jak o godzinach pory nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia, informuje pracownika na piśmie w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę. Wskazana informacja zawiera inne jeszcze dane wymienione w art. 29 K.p.

Stosownie do art. 1043 § 1 K.p., regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy. O sposobie poinformowania pracowników o ustanowieniu regulaminu pracy decyduje pracodawca. Powinno się to odbyć w sposób zwyczajowo przyjęty w danym zakładzie np. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, przesyłając wiadomość intranetem na osobiste komputery pracowników lub ustnie.
 

Ważne: Regulamin pracy z reguły wydawany jest na czas nieokreślony, a jego postanowienia obowiązują do momentu wprowadzenia nowego regulaminu lub wprowadzenia zmian do dotychczasowego regulaminu np. w formie aneksu.

Zmiany do regulaminu pracy wprowadza się w takim samym trybie i obwieszcza się w taki sam sposób jak regulaminu, które podano wyżej.

Wskazana w pytaniu zmiana do regulaminu pracy może zostać wprowadzona w życie aneksem o następującym brzmieniu:
 

Aneks nr 1 z dnia 5 października 2010 r.
do Regulaminu Pracy
Przedsiębiorstwa Produkcji Roślinnej w Świebodzinie

Z dniem 20 października 2010 r. w Regulaminie Pracy Przedsiębiorstwa Produkcji Roślinnej w Świebodzinie, ul. Agrestowa 12 wprowadza się następujące zmiany:

W § 4 po punkcie 10 dodaje się punkt 11 w brzmieniu:

11) Pracownicy potwierdzają swoją obecność w pracy przez podpisanie listy obecności z podaniem godziny przybycia i opuszczenia pracy.
 

Dyrektor
Franciszek Majewski

www.KodeksPracy.pl - Regulaminy zakładowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60