kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2017 tekst jednolity
lupa
20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (278) z dnia 10.10.2010

Aneks do regulaminu pracy

W firmie obowiązuje regulamin pracy. W treści regulaminu pracy brakuje zapisu o sposobie potwierdzania obecności pracownika w pracy. Czy można to zmienić za pomocą aneksu do regulaminu pracy?

Aneks do regulaminu pracy
rys. Aneks do regulaminu pracy

Regulamin pracy jest aktem prawa wewnątrzzakładowego, który ustala organizację i porządek w procesie pracy. Pracodawca jest obowiązany wprowadzić ten regulamin, jeśli zatrudnia co najmniej 20 pracowników. W zakładzie pracy, w którym działa organizacja związkowa regulamin wymaga uzgodnienia z tą organizacją. Katalog zagadnień, które należy określić w regulaminie wynika z art. 1041§ 1 K.p. Powinien on ustalać m.in. przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Jest to istotne postanowienie regulaminu wpływające na dyscyplinę i przestrzeganie przez pracowników porządku i organizacji pracy.

Przypominamy, że w przypadku gdy pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy o powyższej kwestii podobnie jak o godzinach pory nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia, informuje pracownika na piśmie w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę. Wskazana informacja zawiera inne jeszcze dane wymienione w art. 29 K.p.

Stosownie do art. 1043 § 1 K.p., regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy. O sposobie poinformowania pracowników o ustanowieniu regulaminu pracy decyduje pracodawca. Powinno się to odbyć w sposób zwyczajowo przyjęty w danym zakładzie np. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, przesyłając wiadomość intranetem na osobiste komputery pracowników lub ustnie.
 

Ważne: Regulamin pracy z reguły wydawany jest na czas nieokreślony, a jego postanowienia obowiązują do momentu wprowadzenia nowego regulaminu lub wprowadzenia zmian do dotychczasowego regulaminu np. w formie aneksu.

Zmiany do regulaminu pracy wprowadza się w takim samym trybie i obwieszcza się w taki sam sposób jak regulaminu, które podano wyżej.

Wskazana w pytaniu zmiana do regulaminu pracy może zostać wprowadzona w życie aneksem o następującym brzmieniu:
 

Aneks nr 1 z dnia 5 października 2010 r.
do Regulaminu Pracy
Przedsiębiorstwa Produkcji Roślinnej w Świebodzinie

Z dniem 20 października 2010 r. w Regulaminie Pracy Przedsiębiorstwa Produkcji Roślinnej w Świebodzinie, ul. Agrestowa 12 wprowadza się następujące zmiany:

W § 4 po punkcie 10 dodaje się punkt 11 w brzmieniu:

11) Pracownicy potwierdzają swoją obecność w pracy przez podpisanie listy obecności z podaniem godziny przybycia i opuszczenia pracy.
 

Dyrektor
Franciszek Majewski

www.KodeksPracy.pl - Regulaminy zakładowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Promocje w prenumeracie na 2017 rok - www.sklep.gofin.pl
PIT 2016 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60