kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (407) z dnia 1.03.2016

Sposób określenia terminu wypłaty wynagrodzenia

Postanowienie regulaminu w sprawie terminu wypłaty wynagrodzenia brzmi: "Wynagrodzenie jest wypłacane do 10. dnia każdego miesiąca". Zostało ono zakwestionowane przez inspektora pracy, który wydał w tej sprawie wystąpienie, zobowiązując nas do jego uściślenia. Czy musimy się do niego zastosować?

Wystąpienie inspektora pracy ma jedynie charakter zalecenia czy postulatu pod adresem pracodawcy (por. postanowienie WSA w Krakowie z 18 maja 2010 r., sygn. akt III SA/Kr 304/10). Inspektor ma jednak słuszność, gdyż termin wypłaty wynagrodzenia pozostaje w zakładzie niedookreślony, co narusza obowiązujące przepisy prawa. W tej sytuacji doradzamy niezwłocznie go sprecyzować.

W myśl art. 85 § 1 i 2 K.p. wypłaty wynagrodzenia dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie, niezwłocznie po obliczeniu jego pełnej wysokości. W przypadku (stosowanego najczęściej) wypłacania uposażeń za okresy miesięczne, termin wypłat powinien przypadać nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Jedynie składniki wynagrodzenia za pracę, przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż miesiąc, wypłaca się z dołu w terminach określonych w przepisach prawa pracy. Dotyczy to np. premii kwartalnych, nagród jubileuszowych czy dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zwracamy uwagę! Postanowienia umów o pracę lub obowiązujących w firmie aktów prawa wewnątrzzakładowego mogą przewidywać wypłatę wynagrodzenia za okresy krótsze niż miesiąc, np. tygodniowe, a także z góry, pod warunkiem, że jest to korzystne dla pracownika.

Ważne: Regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać m.in. termin wypłaty wynagrodzenia (art. 1041 § 1 pkt 5 K.p.).

Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, termin ten określa i podaje do wiadomości pracownika w informacji o warunkach zatrudnienia, którą jest obowiązany dostarczyć adresatowi w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę (art. 29 § 3 K.p.).

Omawiany termin powinien być ustalony ściśle. Stosownie do art. 85 § 3 K.p., jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym. Przepis ten potwierdza tezę, że termin wypłaty wynagrodzenia musi być określony przez wskazanie konkretnego dnia, np. ostatniego kalendarzowego dnia miesiąca czy 10. dnia następnego miesiąca. Stosowane niekiedy w praktyce postanowienie regulaminowe wskazujące termin "do" lub "najpóźniej", lub nawet "od-do", nie spełnia tego wymogu.

Jak wyjaśniono na wstępie, wystąpienie właściwego organu Państwowej Inspekcji Pracy nie ma charakteru aktu władczego, a ogranicza się wyłącznie do stwierdzenia faktu naruszenia przepisów prawa pracy i wezwania do jego usunięcia w wyznaczonym terminie. Pracodawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy prawa we wszelkich sferach swojego działania.

www.KodeksPracy.pl - Regulaminy zakładowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60