kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2021 tekst jednolity
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (415) z dnia 1.07.2016

Inny termin wypłat wynagrodzeń refundowanych z urzędu pracy niż dla ogółu pracowników

Czy powiatowy urząd pracy może zobowiązać pracodawcę, który podpisał z nim umowę na refundację części kosztów wynagrodzenia bezrobotnego do 30. roku życia, do wypłaty tej osobie wynagrodzenia na koniec miesiąca, a nie jak pozostałym pracownikom 10. dnia kolejnego miesiąca? Jeśli pracodawca zdecydowałby się wypłacać wynagrodzenia częściej niż raz w miesiącu, to czy wszystkie terminy wypłat powinny być podane w regulaminie pracy i czy może tylko jednemu pracownikowi wypłacać wynagrodzenie w innym terminie?

W myśl art. 85 § 1 K.p., wypłaty wynagrodzenia dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Użyty w tym przepisie zwrot "co najmniej" przesądza o tym, iż może być ono wypłacane częściej, np. co tydzień lub co dwa tygodnie.

Ważne: Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego (art. 85 § 2 K.p.).

Wyjątek stanowią składniki wynagrodzenia za pracę przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, które wypłaca się z dołu w terminach określonych w przepisach prawa pracy (np. premie kwartalne).

Aktywne druki i formularze Informacja o warunkach zatrudnienia
dostępna jest w serwisie
www.druki.gofin.pl

Wynagrodzenie powinno być wypłacane w stałym i ustalonym z góry terminie, podanym w regulaminie pracy (art. 1041 § 1 pkt 5 K.p.) lub układzie zbiorowym pracy. Pracodawcy niezobowiązani do ustalenia regulaminu pracy informują pracowników o terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia na piśmie w informacji o warunkach zatrudnienia, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę (art. 29 § 3 K.p.).

Obowiązek ustalenia stałego terminu wypłaty wynagrodzenia (jednego lub kilku) jest elementem ochrony wynagrodzenia za pracę. Zwykle polega ono na wskazaniu konkretnego, kolejnego dnia miesiąca (lub dni, jeśli wynagrodzenie wypłacane jest częściej niż raz w miesiącu), w którym wypłata będzie realizowana. Pracodawca powinien przestrzegać tego terminu.

Ważne: Pracodawca jest zobowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy (art. 86 § 1 K.p.).

W przeciwnym razie naraża się na zarzut nieterminowej wypłaty i na wszystkie związane z tym konsekwencje, np. na żądanie przez pracownika wypłaty odsetek za czas opóźnienia. Jeżeli termin ten przypada w dniu wolnym od pracy, to wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w dniu poprzedzającym.

Termin wypłaty wynagrodzenia nie musi być jednakowy dla wszystkich pracowników. Pracodawca może przykładowo zdecydować, że wynagrodzenia dla pracowników administracji będzie wypłacał ostatniego dnia miesiąca, a dla pracowników produkcji zatrudnionych w systemie prowizyjnym - 5. dnia następnego miesiąca. Jednakże trudno sobie wyobrazić sytuację, w której w regulaminie pracy odmienne zasady wypłaty wynagrodzenia przewidziano tylko dla jednego pracownika. Co prawda teoretycznie jest to możliwe, ale wydaje się mało racjonalne, a ponadto musiałoby też mieć jakieś uzasadnienie np. wynikać ze specyfiki danego stanowiska.

W sytuacji opisanej w pytaniu, pracodawca korzysta z refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30. roku życia. Zgodnie z art. 150f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.), podstawą wypłaty takiej refundacji jest umowa, którą starosta zawiera z pracodawcą lub przedsiębiorcą. Wcześniej pracodawca składa w powiatowym urzędzie pracy wniosek w tej sprawie. Zdarza się, że już we wniosku wskazuje termin, w jakim wypłacane jest u niego wynagrodzenie (por. wniosek przygotowany przez powiatowy urząd pracy w Katowicach). Po jego pozytywnym rozpatrzeniu podpisywana jest wspomniana wyżej umowa. Następnym krokiem jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę skierowanego przez urząd bezrobotnego. Pracodawca, aby otrzymać pomoc z powiatowego urzędu pracy, składa co miesiąc wniosek o refundację ponoszonych kosztów, w kwotach i terminach zgodnych z zawartą z urzędem umową.

Warunkiem otrzymania refundacji, jak wynika z informacji publikowanych na stronach internetowych wielu urzędów pracy (por. powiatowy urząd pracy w Lublinie), jest dołączenie do wniosku o refundację m.in. kserokopii listy płac pracowników zatrudnianych w ramach refundacji z potwierdzeniem odbioru wynagrodzenia.

Pracodawca zainteresowany, aby wszystkim pracownikom, także tym skierowanym przez urząd, wypłacać wynagrodzenia w jednym terminie, powinien tak ustalić terminy z urzędem pracy, aby było to możliwe. Jeśli z jakiś względów okaże się to jednak trudne, pracodawca może w umowie o pracę zawieranej ze skierowanym bezrobotnym ustalić taki termin wypłaty wynagrodzenia, aby nie komplikowało to rozliczeń z urzędem pracy.

Ustalenie w umowie o pracę, że wynagrodzenie będzie płatne ostatniego dnia miesiąca, w sytuacji, gdy reszta pracowników, zgodnie z regulaminem pracy, otrzymuje je np. 5. dnia kolejnego miesiąca, jest rozwiązaniem korzystniejszym dla pracownika (otrzymuje je wcześniej). Będzie to zgodne z art. 18 § 1 K.p., który stanowi iż postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Zważywszy na podaną w art. 9 § 1 K.p. definicję "prawa pracy", zasada sformułowana w art. 18 § 1 K.p. dotyczy wszystkich powszechnie obowiązujących (ustawy i rozporządzenia), jak i wewnątrzzakładowych (układy, porozumienia, regulaminy i statuty) źródeł prawa pracy.

Zwracamy uwagę! Umowa o pracę nie może pogarszać sytuacji pracowników określonej we wskazanych wyżej przepisach, może ją natomiast polepszać. Jak uznał Sąd Apelacyjny w Krakowie w uzasadnieniu wyroku z 12 września 2012 r. (sygn. akt III APa 18/12): "(...) istotą wspomnianej zasady (wynikającej z art. 18 § 1 K.p. - przypis redakcji) jest zakaz regulowania indywidualnej treści stosunku pracy w umowie o pracę w sposób mniej korzystny dla pracownika niż przewidują to przepisy prawa pracy, w tym układ zbiorowy pracy obowiązujący u pracodawcy. Nie istnieje natomiast zasada odwrotna, to znaczy taka, która zabraniałaby zawierania umów bardziej korzystnych dla pracownika niż te przepisy.".

www.KodeksPracy.pl - Regulaminy zakładowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

październik 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.