kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (420) z dnia 10.09.2016

Wypłata dodatku stażowego w razie dostarczenia dokumentów potwierdzających pracę na roli z opóźnieniem

Pracownik spółki z o.o. (100% udziałów należy do gminy), w trakcie zatrudnienia dostarczył dokumenty potwierdzające pracę w gospodarstwie rolnym ojca w charakterze domownika. Zgodnie z wewnętrznymi regulacjami, okres takiej pracy jest wliczany do stażu uprawniającego do dodatku stażowego. Dodatek ten liczony jest w wyższej wysokości w miesiącu następnym od osiągnięcia wymaganego stażu. Czy pracownik nabył prawo do wyższego dodatku w miesiącu po dostarczeniu dokumentów, czy też wcześniej? Czy w tym drugim przypadku należałoby dokonać wyrównania dodatku? Nadmieniamy, że wcześniej nie został on poinformowany o możliwości wliczania pracy w gospodarstwie do stażu pracy.

Pracodawca powinien ustalić datę nabycia prawa do dodatku stażowego wstecznie, zgodnie z dokumentami i wypłacić wyrównanie.

Dodatek stażowy nie jest świadczeniem powszechnym i obowiązkowym poza sferą budżetową, co powoduje, że warunki jego przyznawania powinny być określone w wewnętrznych regulacjach pracodawcy dotyczących wynagradzania. Oznacza to, że wskazana spółka, mimo że jej jedynym właścicielem jest gmina, powinna umieścić odpowiednie postanowienia w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania albo w umowach o pracę, jeżeli nie jest zobligowana do posiadania żadnego z wcześniej wymienionych dokumentów (art. 29 § 1 pkt 3, art. 771 oraz art. 772 K.p.). Nie stosuje się do niej w zakresie prawa pracy przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902), lecz Kodeksu pracy. Jeżeli pracodawca przestrzega regulacji kodeksowych, to pracownik jest z tymi dokumentami zaznajomiony, ponieważ:

  • pracownik, podpisując umowę o pracę, wcześniej zapoznaje się z jej treścią (art. 29 § 2 zdanie drugie K.p.),
     
  • pracodawca zawiadamia pracowników o wejściu w życie, zmianach i rozwiązaniu układu zbiorowego pracy oraz udostępnia i wyjaśnia jego treść zatrudnionym (art. 29 § 3 pkt 5 i § 32 oraz art. 24112 § 2 K.p.),
     
  • pracodawca podaje do wiadomości pracowników postanowienia regulaminu wynagradzania w sposób u niego przyjęty, np. wywieszając na tablicy ogłoszeń albo publikując w intranecie (art. 772 § 6 K.p.).

Zapisy układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania i postanowienia zbiorowe są źródłem prawa, a świadczenia przysługujące na ich podstawie powinny być realizowane zgodnie z tymi regulacjami; jeśli nie są, pracownik ma prawo się ich domagać za 3 lata wstecz, licząc od dnia ich wymagalności (art. 9291 § 1 K.p.).

www.KodeksPracy.pl - Regulaminy zakładowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60