kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (437) z dnia 1.06.2017

Utworzenie w małej firmie regulaminu pracy na wniosek organizacji związkowej

W firmie na dzień 1 stycznia br. zatrudnienie wzrosło do 20 pracowników, ale nie obligowało już pracodawcy do wprowadzania regulaminu pracy. Aktualnie nowo powstała zakładowa organizacja związkowa złożyła pracodawcy wniosek o wprowadzenie takiego aktu. Czy pracodawca może pozostawić wniosek organizacji związkowej bez rozpatrzenia, jeżeli kilka dni po jego otrzymaniu stan zatrudnienia obniżył się do 19 pracowników? Czy w przypadku zwiększenia zatrudnienia wniosek ten wiąże pracodawcę na przyszłość?

Spadek zatrudnienia poniżej liczby pracowników, która uprawnia zakładową organizację związkową do złożenia wniosku o wprowadzenie regulaminu pracy daje pracodawcy możliwość jego negatywnego rozpatrzenia, o czym powinien poinformować związki. Raz złożony wniosek nie będzie dla pracodawcy wiążący na przyszłość, ponieważ odnosi się do woli organizacji związkowej w sprawie wprowadzenia regulaminu w konkretnym czasie.

Więcej przeczytasz w Na temat funkcjonowania regulaminu pracy po zmianach obowiązujących od 1 stycznia br. pisaliśmy m.in. w UiPP nr 3/2017, str. 4-6 i nr 6/2017, str. 60-65.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy dotyczy pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników, chyba że materia regulaminowa unormowana została w układzie zbiorowym pracy. Obok regulaminu pracy mającego charakter obligatoryjny, przepisy przewidują fakultatywne wprowadzenie regulaminu pracy. Dotyczy to pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników. W takim przypadku pracodawca ma swobodę w zakresie uregulowania organizacji i porządku w procesie pracy w drodze regulaminu. Przy czym, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20, ale mniej niż 50 pracowników, działająca w zakładzie zakładowa organizacja związkowa może złożyć wniosek o wprowadzenie regulaminu pracy.

Zwracamy uwagę! Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują organizacji, która zrzesza przynajmniej 10 członków, będących pracownikami lub osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji. Tak stanowi art. 251 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881).

Przepisy nie regulują trybu postępowania w zakresie tworzenia regulaminu pracy w sytuacji, gdy zakładowa organizacja związkowa złoży pracodawcy wniosek o jego wprowadzenie, a krótko po tym fakcie stan zatrudnienia pracowników zmniejszy się poniżej 20. Nie wskazują też terminu w jakim pracodawca powinien podjąć działania zmierzające do wprowadzenia regulaminu.

Odnosząc się do sytuacji z pytania, należy uznać, że wniosek zakładowej organizacji związkowej w sprawie wprowadzenia regulaminu, złożony gdy stan zatrudnienia to uzasadniał nie będzie mógł być pozytywnie rozpatrzony, jeżeli krótko po jego wystosowaniu liczba pracowników uległa zmniejszeniu poniżej 20. W takim przypadku rolą pracodawcy jest poinformowanie związków o braku podstaw do wprowadzenia regulaminu. W przeciwnym razie mogłoby powstać wrażenie, że zignorował wniosek organizacji (pozostawiając go bez formalnego rozpatrzenia).

W powyższych okolicznościach może powstać wątpliwość, czy wniosek zakładowej organizacji związkowej jest dla pracodawcy wiążący na przyszłość, tzn. gdy liczba pracowników wzrośnie w bliższej lub dalszej perspektywie czasu. Wobec braku szczególnych unormowań można przyjąć, że organizacja związkowa będzie musiała ponownie wystąpić z takim wnioskiem, który będzie odnosił się do aktualnego stanu zatrudnienia stanowiąc potwierdzenie, że związek zawodowy jest na chwilę obecną zainteresowany wprowadzeniem regulaminu pracy.

W praktyce nie można również wykluczyć sytuacji, w której prace nad wprowadzeniem regulaminu będą mocno zaawansowane, a stan zatrudnienia ulegnie zmniejszeniu poniżej 20 pracowników. W takim przypadku pracodawca nie będzie miał formalnego obowiązku wprowadzenia regulaminu i kontynuowania prac nad nim. Jednakże, gdyby do zmniejszenia zatrudnienia doszło po podaniu regulaminu do wiadomości pracowników, przed jego formalnym wejściem w życie, to wówczas nie ma podstaw aby przyjąć, że ogłoszony regulamin nie uzyska mocy obowiązującej. Analogicznie na obowiązywanie regulaminu nie ma wpływu zmniejszenie liczby pracowników poniżej progu regulaminowego - w tym należących do zakładowej organizacji związkowej - po wejściu regulaminu w życie.

www.KodeksPracy.pl - Regulaminy zakładowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60