kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017

Niedopuszczalne ograniczenie ochrony przed potrąceniami

Planujemy wprowadzić do regulaminu wynagradzania zapis o tym, że koszty prywatnych rozmów z telefonów służbowych przekraczające ustalony limit tych rozmów, będą potrącane z wynagrodzenia pracownika bez jego zgody. Czy taki zapis będzie prawidłowy?

Niedopuszczalne ograniczenie ochrony przed potrąceniami
rys. Niedopuszczalne ograniczenie ochrony przed potrąceniami

NIE. Projektowany zapis skutkowałby wyeliminowaniem wymaganej przez prawo zgody pracownika na dokonanie tzw. potrącenia dobrowolnego. Ochrona ta gwarantowana jest przez przepisy ustawowe (art. 87-91 K.p.) i nie można jej modyfikować na niekorzyść pracownika.

Przepisy Kodeksu pracy wyodrębniają grupę należności, które można potrącić z wynagrodzenia za pracę bez konieczności uzyskania zgody pracownika. Należą do nich wskazane w art. 87 § 1 K.p.:

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
     
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych,
     
  • udzielone pracownikowi zaliczki pieniężne,
     
  • kary pieniężne z odpowiedzialności porządkowej.

Ponadto z wynagrodzenia za pracę odlicza się w pełnej wysokości kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności, jeżeli z uwagi na absencję w pracy pracownik nie zachował do nich prawa (art. 87 § 7 K.p.).

Koszty rozmów ze służbowego telefonu wykraczające poza limit ustalony przez pracodawcę można zaliczyć do należności o charakterze niealimentacyjnym. Do ich potrącenia bez zgody pracownika konieczne byłoby uzyskanie przez pracodawcę tytułu wykonawczego (którym w większości przypadków jest prawomocny nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności). Bez tego tytułu ponadlimitowe koszty rozmów telefonicznych należy zakwalifikować jako należności, o których mowa w art. 91 K.p., tj. inne niż wymienione w art. 87 § 1 i § 7 K.p. Są to tzw. należności dobrowolne, które mogą być potrącane tylko za pisemną zgodą pracownika (przy zachowaniu kwoty wolnej od potrąceń w wysokości określonej w tym przepisie). Brak zgody oznacza niemożność potrącenia tzw. należności dobrowolnej, chyba że pracodawca uzyska na tę należność tytuł wykonawczy.


Dokonywanie bezpodstawnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika zagrożonym karą od 1.000 zł do 30.000 zł.


Zgoda pracownika na potrącenie musi mieć charakter pisemny i nie zastąpi tej zgody odpowiedni zapis w przepisach zakładowych, nawet jeżeli pracownik zapoznał się z tym zapisem i potwierdził to swoim podpisem. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 maja 2004 r., sygn. akt I PK 529/03: "(...) Zgoda pracownika, o jakiej mowa w art. 91 K.p., nie może być »blankietowa«, czyli dokonana bez odniesienia się do konkretnej, znanej już należności oraz do skonkretyzowanej kwoty. (...)".

Planowany zapis w regulaminie wynagradzania miałby taki właśnie blankietowy charakter i z tego względu jest niedopuszczalny na gruncie prawa pracy.

www.KodeksPracy.pl - Regulaminy zakładowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60