kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (407) z dnia 1.03.2016

Zakres informacji ujmowanych w skierowaniu na badania profilaktyczne

Proszę o wskazanie jakie elementy powinno zawierać skierowanie na badania lekarskie dla pracowników administracyjno-biurowych i sprzątaczki? Na co zwrócić szczególną uwagę? Jakie przepisy stosować, wypełniając skierowanie?

Badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Sporządzając skierowanie na te badania, pracodawca powinien korzystać ze wzoru skierowania, określonego w załączniku nr 3a rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332 z późn. zm.), dalej rozporządzenia.

Stosownie do art. 229 K.p., pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom, na swój koszt, profilaktyczną opiekę lekarską. Na tę opiekę składają się trzy rodzaje badań:

 • wstępne, dla osób przyjmowanych do pracy lub pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska pracy i innych pracowników przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,
   
 • okresowe, w terminie wyznaczonym przez lekarza medycyny pracy oraz
   
 • kontrolne, w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą.

Ważne: Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Badania profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, które powinno zawierać:

 • określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,
   
 • w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy - określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu,
   
 • w przypadku pracowników - określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,
   
 • opis warunków pracy, uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.
Aktywne druki i formularze
Wzór skierowania na badania lekarskie
dostępny jest w serwisie
www.druki.gofin.pl

Sporządzając skierowanie na badania profilaktyczne, pracodawca powinien m.in. określić w nim rodzaj pracy, podstawowe czynności oraz sposób i czas ich wykonywania. Nie oznacza to jednak, że w skierowaniu tym należy wymieniać wszelkie możliwe czynności, jakie dany pracownik jest obowiązany wykonywać zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków, ale jedynie te, które mogą mieć znaczenie dla lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne i mogą wpłynąć na ich wynik. Przykładowo u pracownika zatrudnionego na stanowisku administracyjno-biurowym zdecydowanie mniejsze znaczenie będą miały zapisy typu: "przeprowadzanie analiz finansowych", "odbywanie spotkań służbowych z klientami" itp., bowiem nie ułatwią one lekarzowi odpowiedniego dobrania badań specjalistycznych. Zapisy te powinny być bardziej konkretne i opierać się na zagrożeniach związanych z wykonywaną pracą, a więc np. "praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie", "praca w wymuszonej pozycji ciała", "stały duży dopływ informacji i gotowości do odpowiedzi" (np. w przypadku pracowników działów call center), "decyzyjność/odpowiedzialność" (w przypadku stanowisk kierowniczych), "prowadzenie pojazdu kat. B do celów służbowych" (gdy pracownicy faktycznie z niego korzystają) itp.

W przypadku sprzątaczki należałoby wskazać m.in.: wymuszoną pozycję ciała, pracę na wysokości do 3 metrów (np. gdy dana osoba ściera kurze z wysokich szaf czy regałów), prace związane z wysiłkiem fizycznym (np. wykonywanie ręcznych prac transportowych), narażenie na czynniki chemiczne (wymienić stosowane substancje chemiczne oraz wskazać szacowany okres dziennego narażenia na te substancje).

Ponadto, dokonując opisu warunków pracy w skierowaniu na badania profilaktyczne należy podać m.in. informacje o występujących na stanowisku pracy czynnikach szkodliwych dla zdrowia (np. hałas) ze wskazaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

Na podstawie tak sporządzonego skierowania, lekarz medycyny pracy będzie w stanie dobrać odpowiednie badania i przeprowadzić odpowiednią diagnostykę, w celu ustalenia zdolności do opisanej w nim pracy danego pracownika.

www.KodeksPracy.pl - Bezpieczeństwo i higiena pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumBHP.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60