kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (433) z dnia 1.04.2017

Szkolenie bhp organizowane w formie samokształcenia kierowanego

Czy przepisy określają czas trwania szkolenia bhp organizowanego w formie samokształcenia kierowanego? Chodzi nam o minimum, jakie należy poświęcić na takie szkolenie dla poszczególnych grup zawodowych.

Minimalny czas, jaki powinien zostać poświęcony na przeprowadzenie szkolenia okresowego z zakresu bhp dla poszczególnych grup zawodowych, nie jest uzależniony od formy, w jakiej ma ono nastąpić, a od ramowego programu, który powinien zostać zrealizowany.

Ważne: W myśl art. 2373 § 2 K.p., pracodawca obowiązany jest przeprowadzać szkolenia z zakresu bhp przed dopuszczeniem pracownika do pracy oraz powtarzać je okresowo.

Szczegółowe zasady szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), dalej rozporządzeniu. Przepisy rozporządzenia przewidują różne formy organizacji szkoleń z dziedziny bhp, uzależnione od rodzaju szkolenia, a także grupy docelowej, dla której jest ono organizowane. Są to instruktaż, kurs, samokształcenie kierowane i seminarium.

Zgodnie z § 10-11 rozporządzenia, szkolenie wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy) powinny odbywać się - jak sama nazwa wskazuje - w formie instruktażu, natomiast szkolenia okresowe:

 • dla stanowisk robotniczych w formie instruktażu (§ 15 ust. 1 rozporządzenia),
   
 • dla pozostałych stanowisk (pracodawców i osób kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników administracyjno-biurowych, pracowników służby bhp, a także osób wykonujących zadania tej służby, pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp) w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (§ 15 ust. 2 rozporządzenia).

Metoda samokształcenia kierowanego została zdefiniowana w § 1a pkt 5 rozporządzenia jako forma szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców. Najczęściej spotykaną formą przeprowadzania szkoleń okresowych tą metodą jest forma e-learningu, polegająca przeważnie na udostępnieniu uczestnikowi szkolenia platformy internetowej, gdzie po zalogowaniu się, ma dostęp do poszczególnych modułów szkolenia (materiałów szkoleniowych). Ponadto, po przejściu przez wszystkie kroki, uczestnik poddawany jest egzaminowi sprawdzającemu przyswojoną wiedzę, którego zaliczenie uprawnia do uzyskania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia.

W zależności od grupy zawodowej, dla jakiej organizowane jest szkolenie okresowe z zakresu bhp, jego czas trwania powinien być przewidziany na realizację programu szkolenia i wynosić minimum od 8 do nawet 64 godzin lekcyjnych (po 45 minut). I tak zgodnie z przepisami załącznika nr 1 do rozporządzenia, ramowy program szkolenia:

 • pracodawców wykonujących zadania służby bhp przewiduje minimum 64 godziny szkolenia (w tym 6 godzin ćwiczeń),
   
 • okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami przewiduje minimum 16 godzin szkolenia,
   
 • okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przewiduje minimum 8 godzin szkolenia,
   
 • okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych przewiduje minimum 16 godzin szkolenia,
   
 • okresowego pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby przewiduje minimum 32 godziny szkolenia (w tym 4 godziny ćwiczeń),
   
 • okresowego pracowników administracyjno-biurowych i innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp, przewiduje minimum 8 godzin szkolenia.

Mając na uwadze powyższe, minimalny czas, jaki powinien zostać poświęcony na przeprowadzenie szkolenia okresowego z zakresu bhp dla poszczególnych grup zawodowych, nie jest uzależniony od formy, w jakiej ma ono zostać przeprowadzone, ale od ramowego programu, który powinien zostać zrealizowany.

www.KodeksPracy.pl - Bezpieczeństwo i higiena pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumBHP.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60