kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 81 (1226) z dnia 8.10.2015

Czas pracy pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu

Pracownik niepełnosprawny, którego obowiązuje 7-godzinna norma dobowa czasu pracy, został zatrudniony od 7 września 2015 r. na 1/3 etatu. Wykonuje on pracę przez 5 dni w tygodniu po 2 godz. 20 min., tj. 7 godz. × 1/3 etatu. Czy czas pracy tego pracownika we wrześniu br. wynosił 42 godziny, zgodnie z wyliczeniem: 17 dni × 2,33 godz. = 39,61 godz.; 39,61 godz. + (1 dzień × 2,39 godz.) = 42 godz.? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 953822)

Normy czasu pracy pracowników niepełnosprawnych określa art. 15 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). Czas pracy wszystkich osób niepełnosprawnych nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Natomiast czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Normy te mają przy tym charakter sztywny, a nie przeciętny.

Powołana ustawa nie wskazuje odrębnych zasad ustalania wymiaru czasu pracy dla pracowników niepełnosprawnych. W związku z tym, do ustalenia wymiaru czasu pracy tych osób zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu pracy. Jeżeli bowiem stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, to przepisy Kodeksu pracy stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami. Tak stanowi art. 5 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).

Obowiązujący pracowników wymiar czasu pracy oblicza się:

  • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
     
  • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,
     
  • obniżając wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela (art. 130 K.p.).

Podany sposób ustalania wymiaru czasu pracy należy też stosować w odniesieniu do pracowników niepełnosprawnych.

Biorąc pod uwagę wskazane regulacje, wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego, którego obowiązuje 7-godzinna norma dobowa czasu pracy i 35-godzinna norma tygodniowa, zatrudnionego na 1/3 etatu od 7 września br. należało ustalić w następujący sposób:

1/3 etatu × [(35 godz. × 3 tyg.) + (7 godz. × 3 dni)] = 42 godz.

W przedstawionej w pytaniu sytuacji obliczony wymiar czasu pracy również wyniósł 42 godz., jednak do jego obliczenia nie została zastosowana metodyka określona w Kodeksie pracy. W myśl obowiązujących przepisów powinno się ją stosować obliczając wymiar czasu pracy pracowników.

www.KodeksPracy.pl - Czas pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Czas-Pracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60