kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2024 tekst jednolity
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021

Ustalanie wymiaru czasu pracy w skróconym okresie rozliczeniowym

Nie zawsze nawiązanie lub rozwiązanie stosunku pracy zbiega się z rozpoczęciem lub zakończeniem okresu rozliczeniowego. Jeżeli tak nie jest, wówczas należy ustalić wymiar czasu pracy dla skróconego okresu rozliczeniowego obowiązującego pracownika. Przepisy z zakresu prawa pracy nie przewidują w takich okolicznościach stosowania specjalnych wyliczeń. Wymiar czasu pracy oblicza się wtedy zgodnie z art. 130 K.p.

Skrócony okres rozliczeniowy

Pracownika zasadniczo obowiązują normy czasu pracy wynoszące 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 129 § 1 K.p.). Normy te stosuje się do obliczania wymiaru czasu pracy obowiązującego pracownika zarówno w pełnym, jak i skróconym okresie rozliczeniowym.

Zasady obliczania wymiaru czasu pracy są takie same w pełnym i skróconym okresie rozliczeniowym. Stosuje się wówczas art. 130 K.p., który przewiduje, że obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

 • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
 • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,
 • obniżając wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

Ponadto wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym dodatkowo ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Należy dodać, że jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wtedy obliczony na podstawie art. 130 K.p. wymiar czasu pracy zmniejsza się proporcjonalnie do wielkości jego etatu.

Rozliczenie pracy w skróconym okresie

Rozwiązanie umowy o pracę w czasie trwania okresu rozliczeniowego lub też jej nawiązanie w tym czasie obliguje pracodawcę do rozliczenia czasu przepracowanego przez pracownika począwszy od początku tego okresu do dnia ustania zatrudnienia lub też od nawiązania stosunku pracy do dnia zakończenia okresu rozliczeniowego.

W razie ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, prawo do dodatku, o którym mowa w art. 1511 § 1 K.p., jeżeli w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku pracy pracował w wymiarze godzin przekraczającym normy czasu pracy wskazane w art. 129 K.p. Tak stanowi art. 1516 § 1 K.p. Z kolei w sytuacji odwrotnej, tj. gdy w skróconym okresie rozliczeniowym pracownik nie wypracuje obowiązującego go wymiaru czasu pracy, wówczas przysługuje mu za niedopracowane godziny wynagrodzenie przestojowe, przewidziane w art. 81 § 1 K.p. Odpowiada ono wynagrodzeniu wynikającemu z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony, to 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie przestojowe nie może być niższe od minimalnego.

Tak też uznało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na interpelację poselską nr 21241 w sprawie rozliczania czasu pracy w razie rozwiązania umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego. W piśmie z dnia 11 października 2013 r. resort pracy wyjaśnił, że: "(...) W przypadku, gdy liczba godzin przepracowanych przez pracownika będzie niższa niż tak ustalony wymiar czasu pracy, pracownikowi przysługiwać będzie wynagrodzenie wynikające z art. 81 § 1 Kodeksu pracy (przestojowe - przyp. red.).

(...) Natomiast w razie ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego, jeżeli w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku pracy pracownik pracował w wymiarze godzin przekraczającym normy czasu pracy, o których mowa w art. 129, to przysługuje mu oprócz normalnego wynagrodzenia prawo do dodatku, o którym mowa w art. 1511 § 1 Kodeksu pracy, co wynika z art. 1516 § 1 Kodeksu pracy. (...)".

Przykład

Z dniem 15 września 2021 r. pracownik zatrudniony na pełny etat rozwiązał stosunek pracy na mocy porozumienia stron. Był on zatrudniony w podstawowej organizacji czasu pracy i wykonywał pracę od poniedziałku do piątku po 8 godzin na dobę. Obowiązywały go 3-miesięczne okresy rozliczeniowe, liczone od stycznia. W lipcu br. pracownik przepracował wszystkie rozkładowe dni i dodatkowo wypracował 10 nadgodzin dobowych w normalnych dniach w porze dziennej, za które otrzymał dodatki. Ponadto pracował w sobotę 24 lipca br. przez 8 godzin, za którą wolne miał otrzymać 18 września br. Cały sierpień br. przepracował. We wrześniu br. przepracował wszystkie dni od 1 do 15 września br. zgodnie z rozkładem.

Ustalenie wymiaru czasu pracy w skróconym okresie rozliczeniowym od 1 lipca do 15 września 2021 r.:

(40 godz. × 11 tyg.) = 440 godz.

Rozliczenie czasu pracy:

- 458 godz. (liczba godzin faktycznie przepracowanych w okresie lipiec-wrzesień br.) - 10 nadgodzin dobowych = 448 godz.,
- 448 godz. - 440 godz. (nominalny wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym od 1 lipca do 15 września br.) = 8 godz. (nadgodziny średniotygodniowe).

Na zakończenie okresu rozliczeniowego za 8 nadgodzin średniotygodniowych należało pracownikowi wypłacić 100% dodatki do wynagrodzenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

www.KodeksPracy.pl - Czas pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Czas-Pracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.