kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2024 tekst jednolity
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021

Rozliczanie pracy w razie rozwiązania umowy w trakcie okresu rozliczeniowego

Pracownik objęty systemem czterobrygadowym w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym z końcem lutego 2021 r. rozwiązał umowę o pracę. Jak należało rozliczyć jego czas pracy? Nadmieniamy, że nie wykonywał on pracy pozarozkładowej.

Czas pracy należało rozliczyć w oparciu o wymiar czasu pracy dla skróconego okresu rozliczeniowego.

W myśl art. 1516 § 1 K.p., w razie ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego, pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, prawo do dodatku, o którym mowa w art. 1511 § 1 K.p. (za nadgodziny), jeżeli od dnia jego rozpoczęcia do ustania stosunku pracy pracował w wymiarze godzin przekraczającym normy czasu pracy, o których mowa w art. 129 K.p.

Ważne: Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę (norma dobowa) i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (norma tygodniowa).

Aby stwierdzić czy doszło do naruszenia norm nie wystarczy porównanie planu i wykonania w każdej dniówce, badając czy wystąpiły nadgodziny dobowe. W rozpatrywanym przypadku czynność ta nie wykazałaby żadnych przekroczeń, skoro pracownik nie wykonywał pracy poza planem. Należy natomiast sprawdzić czy nie doszło do naruszenia normy tygodniowej bądź niedopracowania wymiaru. W tym celu wymagane jest ustalenie liczby godzin do przepracowania w skróconym okresie rozliczeniowym. Potwierdza to judykatura (por. wyrok SR w Bydgoszczy z 7 czerwca 2018 r., sygn. akt VII P 530/17) oraz opinia urzędowa wydana przez resort pracy. 

Ministerstwa Rozwoju, Pracy i TechnologiiJak wyjaśniono w piśmie z 27 września 2013 r. (znak SPS-023-21241/13) w sprawie rozliczenia czasu pracy w sytuacji rozwiązania umowy o pracę w trakcie trwania okresu rozliczeniowego: "(...) W przypadku, gdy w trakcie okresu rozliczeniowego dojdzie do ustania stosunku pracy z pracownikiem, pracodawca powinien zweryfikować liczbę godzin do przepracowania przypadających od początku okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku pracy, tj. ustalić wymiar czasu pracy pracownika, którego stosunek pracy ustaje, w okresie od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku pracy. W przypadku, gdy liczba godzin przepracowanych przez pracownika będzie niższa niż tak ustalony wymiar czasu pracy, pracownikowi przysługiwać będzie wynagrodzenie wynikające z art. 81 § 1 Kodeksu pracy (przestojowe - przyp. red.). Z przepisu tego wynika, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Natomiast w razie ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego, jeżeli w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku pracy pracownik pracował w wymiarze godzin przekraczającym normy czasu pracy, o których mowa w art. 129, to przysługuje mu oprócz normalnego wynagrodzenia prawo do dodatku, o którym mowa w art. 1511 § 1 Kodeksu pracy, co wynika z art. 1516 § 1 Kodeksu pracy. (...)".

Zatem ewentualne nadgodziny dobowe należy ustalić na zasadach ogólnych - porównując liczbę godzin przepracowanych z rozkładem w danej dniówce. Przekroczenia tygodniowe natomiast, porównując sumę godzin przepracowanych i nominał dla skróconego okresu obliczony zgodnie z algorytmem wskazanym w art. 130 § 1-2 K.p., tj.:

 • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w skróconym w tym przypadku okresie rozliczeniowym, następnie
 • dodając do otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca skróconego okresu, przypadających od poniedziałku do piątku, dalej
 • odejmując 8 godzin za każde święto występujące w skróconym okresie i przypadające w innym dniu niż niedziela.
Przykład

Pracownik jest zatrudniony na pełny etat w systemie czterobrygadowym w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym pokrywającym się z kwartałami kalendarzowymi. Z dniem 28 lutego 2021 r. strony rozwiązały umowę o pracę.

W skróconym okresie rozliczeniowym przypadającym od 1 stycznia do 28 lutego 2021 r. pracownik przepracował 42 dni robocze po 8 godzin, czyli łącznie 336 godzin. Wymiar czasu pracy od 1 stycznia do 28 lutego 2021 r. wyniósł natomiast 312 godzin (40 godz. x 8 tyg. + 8 godz. x 1 dzień - 8 godz. x 2 święta).

Z końcem lutego 2021 r. pracodawca stwierdził 24-godzinną nadwyżkę wykonania pracy nad wymiarem (336 godz. - 312 godz.), która nie stanowiła nadgodzin dobowych, a zatem były to nadgodziny tygodniowe. Przysługiwało za nie normalne wynagrodzenie i dodatki.


Jeżeli pracownik jest zatrudniony w ruchu ciągłym, to wymiar czasu pracy zarówno w przyjętym, jak i skróconym - w efekcie zakończenia współpracy - okresie rozliczeniowym oblicza się przy zastosowaniu algorytmu z art. 138 § 3 K.p., tj.:

 • mnożąc 8 godzin przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie rozliczeniowym, z wyłączeniem niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a następnie,
 • dodając do otrzymanej liczby liczbę godzin odpowiadającą przedłużonemu u danego pracodawcy tygodniowemu wymiarowi czasu pracy.

www.KodeksPracy.pl - Czas pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Czas-Pracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.