kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 22 (1272) z dnia 17.03.2016

Czas pracy pracownika zatrudnionego na część etatu

Przyjęty jest u nas system pracy po 8 godzin dziennie. Czy osoba zatrudniona na 3/4 etatu może pracować 9 godzin na dobę w wybrane przez siebie dni, ogółem nie przekraczając w miesiącu obowiązującego ją wymiaru czasu pracy? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 993086)

Praca po 9 godzin na dobę w podstawowej organizacji czasu pracy, zarówno na pełny etat, jak i na część etatu, będzie oznaczała pracę w godzinach nadliczbowych. Dojdzie bowiem do przekroczenia dobowej normy czasu pracy, wynoszącej w tym systemie 8 godzin na dobę (art. 129 § 1 Kodeksu pracy, Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.). Ponadto praca nadliczbowa nie powinna mieć charakteru planowanego, a w przedstawionych okolicznościach tak właśnie będzie.

W sytuacji opisanej w pytaniu, aby nie wystąpiły nadgodziny, możliwe są dwa rozwiązania. W pierwszym przypadku pracownik zatrudniony na część etatu w podstawowej organizacji czasu pracy musi mieć tak ułożony harmonogram pracy, aby praca nie przekraczała 8 godzin na dobę.

Drugi sposób polega na wprowadzeniu równoważnego systemu czasu pracy, który w wariancie podstawowym przewiduje dopuszczalność przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy nie więcej niż do 12 godzin (art. 135 § 1 K.p.). Wówczas zaplanowanie pracy nawet do 12 godzin na dobę nie spowoduje wystąpienia nadgodzin.

Jeżeli praca w tym systemie będzie zaplanowana np. na 5 czy 6 godzin, to nadgodziny wystąpią po przekroczeniu normy dobowej, czyli 8 godzin.

W obydwu wymienionych organizacjach czasu pracy konieczne jest przy tym przestrzeganie zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, a także odpoczynków dobowych i tygodniowych.

W razie gdy w zakładzie nie przewidziano stosowania równoważnego systemu czasu pracy, należy go wprowadzić (jeżeli pracodawca jest zainteresowany tym systemem). Jak stanowi art. 150 § 1 K.p., systemy i rozkłady czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy. Jeżeli jednak pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe wprowadza na mocy obwieszczenia. Postanowienia obwieszczenia o czasie pracy, tak samo jak regulaminu pracy, wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania ich do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy (art. 1043 § 1 K.p. w związku z art. 150 § 7 K.p.).

Zarówno z treścią regulaminu pracy, jak i obwieszczenia o czasie pracy pracodawca jest obowiązany zapoznać każdego pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy. Tak wynika z § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy... (Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 286 ze zm.).

www.KodeksPracy.pl - Czas pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Czas-Pracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60