kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (411) z dnia 1.05.2016

Czas pracy w razie ustania zatrudnienia w trakcie okresu rozliczeniowego

W spółce obowiązuje 12-miesięczny okres rozliczeniowy. W czasie jego trwania rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem, który przepracował większą ilość godzin niż wynikająca z nominału. Czy powoduje to obowiązek pieniężnego zrekompensowania tej intensywniejszej pracy?

Tak. W razie ustania stosunku pracy w czasie trwania okresu rozliczeniowego, pracodawca ma obowiązek rozliczyć czas przepracowany od początku tego okresu do dnia ustania zatrudnienia, a ewentualne przekroczenia odpowiednio zrekompensować (art. 1516 K.p.).

Zasadą jest, że pracodawca ustala wymiar czasu pracy, czyli liczbę godzin do przepracowania, na cały przyjęty okres rozliczeniowy. Zgodnie z art. 130 K.p., obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

  • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
     
  • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Każde święto występujące w tym okresie i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym ulega ponadto obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy zatrudnionego, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Wskazniki i stawki Wymiary czasu pracy obowiązujące w 2016 r. podajemy w serwisie www.wskazniki.gofin.pl.

Jeżeli od początku okresu rozliczeniowego do dnia zakończenia zatrudnienia pracownik pracował w wymiarze przekraczającym normy określone w art. 129 K.p., przysługuje mu, oprócz normalnego wynagrodzenia, prawo do dodatku, o którym mowa w art. 1511 § 1 K.p., czyli za godziny nadliczbowe. Natomiast w sytuacji, gdy skrócenie okresu rozliczeniowego spowodowało, że liczba godzin przepracowanych przez pracownika jest niższa niż nominalny wymiar czasu pracy ustalony zgodnie z Kodeksem pracy, osobie tej przysługuje wynagrodzenie przestojowe, przewidziane w art. 81 § 1 K.p. Zgodnie z tym przepisem, pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przykład

W spółce z o.o. obowiązuje 12-miesięczny okres rozliczeniowy (od stycznia do grudnia). Pracownik wynagradzany stałą stawką miesięczną był zatrudniony na cały etat na podstawie umowy na czas określony, która rozwiązała się z końcem kwietnia 2016 r., z upływem czasu, na jaki była zawarta.

Wymiar czasu pracy od 1 stycznia do 30 kwietnia 2016 r. wynosił 664 godziny. Ustalono, że pracownik wypracował 32 godziny więcej, jednak nie naruszył normy dobowej ani przedłużonego wymiaru dobowego, a zatem otrzymał za nie normalne wynagrodzenie wraz ze 100% dodatkiem.

www.KodeksPracy.pl - Czas pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Czas-Pracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60