kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 56 (1306) z dnia 14.07.2016

Wymiar dobowy w podstawowej organizacji czasu pracy

Pracownik jest zatrudniony na 4/5 etatu w podstawowej organizacji czasu pracy. Jego proporcjonalnie zmniejszony dobowy wymiar czasu pracy wynosi 6 godz. i 24 minuty. Czy może on pracować w rozkładzie przewidującym w niektórych dniach pracę po 8 godzin, a czasami po 5 godzin, przy zachowaniu obowiązującego wymiaru czasu pracy?

W podstawowej organizacji czasu pracy stosuje się normy czasu pracy określone w art. 129 § 1 K.p. Czas pracy w tym systemie nie może więc przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Norma dobowa ma w tej organizacji charakter stały, co oznacza, że jest niedopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy powyżej 8 godzin. Możliwa jest natomiast praca w krótszym wymiarze dobowym niż 8 godzin, ale ma to zastosowanie do pracowników niepełnoetatowych. Pracownicy pełnoetatowi zatrudnieni w systemie podstawowym są zobowiązani świadczyć pracę po 8 godzin na dobę, ale przeciętnie przez 5 dni w tygodniu. Zatem w jednym tygodniu praca może trwać przez 6 dni, a w innym przez 4 dni.

Jeżeli chodzi o pracowników zatrudnionych na część etatu w systemie podstawowym, to obowiązują ich takie same normy czasu pracy, jak pracowników pełnoetatowych. Zatem mogą oni wykonywać pracę w różnych dobowych wymiarach czasu pracy, jednak nie mogą one przekraczać 8-godzinnej normy dobowej. Oznacza to, że pracownik niepełnoetatowy zatrudniony w podstawowej organizacji czasu pracy może świadczyć pracę w niektórych dniach np. po 5 godzin, w innych po 6 czy 8 godzin, byle jego czas pracy nie przekraczał 8 godzin na dobę. Ponadto czas pracy takiego pracownika powinien być zaplanowany w oparciu o obowiązujący go, stosownie do wielkości etatu, wymiar czasu pracy.


W podstawowej organizacji czasu pracy nie jest możliwe przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy ponad 8 godzin.


Należy dodać, że planowanie czasu pracy pracowników w podstawowej organizacji czasu pracy wymaga, oprócz stosowania norm czasu pracy, także zapewnienia pracownikom odpoczynków: dobowego i tygodniowego. Odpoczynek dobowy przysługuje pracownikowi w każdej dobie i trwa nieprzerwanie co najmniej 11 godzin (art. 132 § 1 K.p.). Natomiast odpoczynek tygodniowy należy zapewnić pracownikowi w każdym tygodniu w wymiarze co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego (art. 133 § 1 K.p.).

Wymagane jest też przestrzeganie zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Dniem wolnym z tego tytułu może być ustanowiony każdy dzień tygodnia przypadający od poniedziałku do soboty.

www.KodeksPracy.pl - Czas pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Czas-Pracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60