kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 24 (1378) z dnia 23.03.2017

Obwieszczenie o czasie pracy

W zakładzie nie wprowadzamy regulaminu pracy (zatrudniamy 10 pracowników), dlatego systemy i rozkłady czasu ustalamy w obwieszczeniu o czasie pracy. Czy obwieszczenie powinno być ogólne dla wszystkich pracowników, czy ma mieć charakter indywidualny?

Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy. Jeżeli jednak pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, wprowadza je w obwieszczeniu (art. 150 § 1 K.p.).

Postanowienia obwieszczenia dotyczące przyjętego systemu i rozkładów czasu pracy wchodzą w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania ich do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u pracodawcy, np. poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń. Ponadto pracodawca obowiązany jest zapoznać z treścią obwieszczenia o czasie pracy każdego pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy. Tak wynika z § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji... (Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 286 ze zm.).

Obwieszczenie o czasie pracy powinno dotyczyć ogółu zatrudnionych pracowników, z wyszczególnieniem systemów oraz rozkładów czasu pracy poszczególnych grup pracowników.

Przykładowy wzór obwieszczenia o czasie pracy
BUD-MONT s.c. 
ul. Połaniecka 6/2
Kołobrzeg
Kołobrzeg, 13 marca 2017 r.

Obwieszczenie o systemach i rozkładach czasu pracy
oraz stosowanych okresach rozliczeniowych

Informuję, że w BUD-MONT s.c. przy ul. Połanieckiej 6/2 w Kołobrzegu obowiązuje następująca organizacja czasu pracy:

1. Systemy czasu pracy:

- pracownicy biurowi i zatrudnieni na 1/2 etatu - podstawowy,
- pracownicy budowlani - podstawowy (praca na zmiany).

2. Rozkłady czasu pracy dla pracowników:

- pracownicy biurowi - od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600; sobota jest dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,
- pracownicy zatrudnieni na 1/2 etatu - od poniedziałku do piątku od 800 do 1200; sobota jest dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,
- pracownicy budowlani - od poniedziałku do soboty według indywidualnego harmonogramu (praca na zmiany)
1) pierwsza zmiana od 600 do 1400,
2) druga zmiana od 1400 do 2200;
- dniami wolnymi od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy dla pracowników budowlanych są dni wskazane w harmonogramie.

3. Wszystkich pracowników obowiązują 3-miesięczne okresy rozliczeniowe.

Obwieszczenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

Podstawa prawna: art. 150 § 1 K.p.

Bartosz Jamroży
Prezes

www.KodeksPracy.pl - Czas pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Czas-Pracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60