kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2022 tekst jednolity
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (453) z dnia 1.02.2018

Wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego

Jak rozumieć przepis dotyczący czasu pracy młodocianych, zgodnie z którym maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy w okresie odbywania zajęć szkolnych wynosi 12 godzin? Jeśli uczeń wyjeżdża na miesięczny turnus dokształcania zawodowego, to czy na dni, w których powinien pracować udziela się urlopu?

Kodeks pracy rozróżnia dwie dopuszczalne formy aktywności zawodowej młodocianych, czyli pracowników, którzy ukończyli 16, lecz nie przekroczyli 18. roku życia (art. 190 § 1 K.p.). Generalnie z młodocianym pracownikiem zawiera się umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego (art. 195 § 1 K.p.). Przepisy dopuszczają też możliwość zatrudnienia młodocianego na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac. W zależności od tych okoliczności różnią się obowiązujące młodocianego ograniczenia czasu pracy.

W przypadku umów zawieranych w celu przygotowania zawodowego młodocianego obowiązują normy czasu pracy i nauki z art. 202 § 2 i 3 K.p.

Ważne: Czas pracy młodocianych, którzy ukończyli 16 lat nie może przekroczyć 8 godzin w dobie wraz z czasem nauki wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych.

Warto pamiętać, że jeśli czas pracy przekracza w dobie 4,5 godziny, młodociany ma prawo do płatnej przerwy w pracy obejmującej nieprzerwanie 30 minut.

Inaczej przedstawia się sytuacja młodocianych zatrudnionych przy pracach lekkich. Wówczas zastosowanie znajduje art. 2002 § 2 K.p., wprowadzający ograniczenie tygodniowego czasu pracy młodocianego do 12 godzin oraz ograniczenie czasu pracy w dniach, w których młodociany uczestniczy w zajęciach szkolnych, do 2 godzin.

Przykład

Firma zatrudnia dwóch młodocianych w wieku 16 lat. Jeden z pracowników odbywa przygotowanie zawodowe na stanowisku ślusarza, a drugi został zatrudniony przy pracach lekkich.

Jeśli zgodnie z planem lekcji mieli w danym dniu np. 3 godziny zajęć obowiązkowych, pracownik odbywający przygotowanie zawodowe będzie mógł przepracować w tym dniu jeszcze 5 godzin (do 8 godz. normy), natomiast młodociany zatrudniony przy pracach lekkich jedynie 2 godziny - bez względu na wymiar zajęć szkolnych w danym dniu.


W przepisach nie określono tygodniowych norm czasu pracy młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Można jednak zakładać, że po ukończeniu 16. roku życia ich czas pracy i nauki nie mogą łącznie przekroczyć 40 godzin tygodniowo, a więc o dopuszczalnej liczbie godzin pracy decydował będzie rozkład obowiązkowych zajęć szkolnych młodocianego. Jeśli młodociany ma zaplanowane mniej, niż 28 godzin zajęć szkolnych, liczba godzin pracy w tygodniu może przekroczyć 12, byleby nie naruszyła limitu łącznego.

Przykład

Pracodawca zatrudnia dwóch młodocianych, którzy ukończyli 16 lat. Jeden uczęszcza do I, a drugi do III klasy szkoły zawodowej. Uczeń pierwszej klasy odbywa praktyki w zakładzie pracy dwa dni w tygodniu po 8 godzin, natomiast uczeń klasy trzeciej - trzy dni w tygodniu po 8 godzin. Dni, w które uczniowie pracują są dla nich wolne od zajęć szkolnych, więc w tych dniach mogą oni nadal wykonywać pracę w wymiarze 8 godzin na dobę. Wystarczy pilnować, aby nie przekroczyli sztywnej 8-godzinnej normy dobowej, gdyż polecenie młodocianemu pracy nadliczbowej stanowi wykroczenie.


Odnosząc się do kwestii dokształcania młodocianych warto podkreślić, że uczestnictwo w turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych odbywa się w oparciu o skierowanie wydane przez pracodawcę lub szkołę - jeśli nie ma ona możliwości zrealizowania takiego kształcenia. Tak stanowi § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632). Nawet jeśli inicjatywa w skierowaniu pracownika młodocianego na taki kurs nie wyszła od pracodawcy, lecz szkoły, do której uczęszcza młodociany, podstawowym obowiązkiem takiego pracownika jest dokształcanie się - również w formach pozaszkolnych (art. 197 K.p.). Z obowiązkiem tym koresponduje powinność pracodawcy zwolnienia młodocianego od pracy na czas potrzebny do udziału w zajęciach szkoleniowych w związku z dokształcaniem się (art. 198 K.p.). Dotyczy to na równi dokształcania w formach szkolnych i pozaszkolnych, a odmowa udzielenia tego zwolnienia może być traktowana jako utrudnianie młodocianemu wypełniania tego obowiązku.

Zwolnienie od pracy na czas dokształcania się nie jest równoznaczne z udzieleniem urlopu wypoczynkowego, który przysługuje pracownikom młodocianym na zasadach wynikających z art. 205 § 3 K.p.

Ważne: W przypadku młodocianych uczęszczających do szkoły, urlop wypoczynkowy powinien pokrywać się z feriami szkolnymi - czyli przypadać w okresie wolnym od zajęć.

To zasada o charakterze podstawowym, skoro pracodawcy umożliwiono udzielenie na wniosek młodocianego urlopu zaliczkowo, jeśli nie przepracował on dotychczas 6 miesięcy gwarantujących prawo do 12 dni roboczych urlopu. W tym kontekście zobowiązanie młodocianego do wystąpienia z wnioskiem o urlop w okresie, w którym będzie on uczestniczył w turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych staje w opozycji z celem wypoczynku. Tym samym poza przypadkami, gdy inicjatywa wychodzi bezpośrednio od pracownika, udzielenie urlopu wypoczynkowego w okresie uczestnictwa w turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych może być uznane za sprzeczne z art. 198 K.p., co w skrajnych przypadkach może być zakwalifikowane nawet jako wykroczenie.

www.KodeksPracy.pl - Czas pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Czas-Pracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.