kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
A A A

Czas pracy w 2013 roku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (937) z dnia 31.12.2012

Wymiar czasu pracy w 2013 r.

We wszystkich systemach czasu pracy, z wyjątkiem pracy w ruchu ciągłym, metodyka ustalania wymiaru czasu pracy jest taka sama. Przez wymiar czasu pracy należy rozumieć liczbę dni i godzin przypadających do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. W myśl art. 130 K.p., w brzmieniu obowiązującym od dnia publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r., sygn. akt K 27/11 (Dz. U. poz. 1110), tj. od dnia 8 października 2012 r., wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

  • mnożąc 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
     
  • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,
     
  • obniżając wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

Wyrokiem TK uchylono przepis, zgodnie z którym święto pokrywające się z dniem wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, nie obniżało wymiaru czasu pracy. Obecnie, jeżeli nałoży się na siebie dzień wolny z racji przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy i święto, to święto obniży wymiar czasu pracy. W większości przypadków skutkiem obniżenia wymiaru czasu pracy za święto będzie obowiązek wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego, tak aby została zachowana zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Oprócz obniżania wymiaru czasu pracy za święto przypadające w innym dniu niż niedziela, wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym obniża się także o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy (dotyczy to np. chorobowej absencji w pracy).

Dni świąteczne, wymienione w ustawie o dniach wolnych od pracy, są dniami ustawowo wolnymi od pracy i jeżeli przypadają w innym dniu niż niedziela obniżają wymiar czasu pracy. W 2013 r. są to: 1 stycznia - Nowy Rok (wtorek), 1 kwietnia - drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek), 1 maja - Święto Państwowe (środa), 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja (piątek), 30 maja - Boże Ciało (czwartek), 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (czwartek), 1 listopada - Wszystkich Świętych (piątek), 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości (poniedziałek), 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia (środa) i 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia (czwartek).

Przepisy kodeksowe nie definiują okresu rozliczeniowego. Rozumienie tego pojęcia wywodzi się z przepisów Kodeksu pracy z zakresu czasu pracy. Można przyjąć, iż okres rozliczeniowy to określone przez pracodawcę na podstawie obowiązujących przepisów ramy czasowe, w granicach których ustalany jest wymiar oraz rozkład czasu pracy danego pracownika, z uwzględnieniem postanowień umowy o pracę, w zakresie w jakim rozstrzyga ona o czasie pracy zatrudnionego oraz postanowień przepisów wewnątrzzakładowych.

Z upływem okresu rozliczeniowego pracodawca jest zobowiązany do rozliczenia wykonania ustalonego rozkładu, a w szczególności do stwierdzenia i rozliczenia ewentualnej pracy pracownika ponad obowiązujące go normy bądź ponad przedłużony wymiar czasu pracy.

W tabelach prezentujemy wymiar czasu pracy w 2013 r. dla okresów liczonych w miesiącach kalendarzowych.  

Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe

Miesiąc

Wyliczenie czasu pracy

Godziny

Dni

I

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 1 święto)

176

22

II

(40 godz. × 4 tyg.)

160

20

III

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień)

168

21

IV

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 1 święto)

168

21

V

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 3 święta)

160

20

VI

(40 godz. × 4 tyg.)

160

20

VII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni)

184

23

VIII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 1 święto)

168

21

IX

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień)

168

21

X

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni)

184

23

XI

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 2 święta)

152

19

XII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 2 święta)

160

20

Razem

2.008

251

Trzymiesięczne okresy rozliczeniowe

Okres

Wyliczenie czasu pracy

Godziny

Dni

I-III

(40 godz. × 12 tyg.) + (8 godz. × 4 dni) - (8 godz. × 1 święto)

504

63

IV-VI

(40 godz. × 13 tyg.) - (8 godz. × 4 święta)

488

61

VII-IX

(40 godz. × 13 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 1 święto)

520

65

X-XII

(40 godz. × 13 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 4 święta)

496

62

Razem

2.008

251

Czteromiesięczne okresy rozliczeniowe

Okres

Wyliczenie czasu pracy

Godziny

Dni

I-IV

(40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 2 święta)

672

84

V-VIII

(40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 4 święta)

672

84

IX-XII

(40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 4 święta)

664

83

Razem

2.008

251

Sześciomiesięczne okresy rozliczeniowe

Okres

Wyliczenie czasu pracy

Godziny

Dni

I-VI

(40 godz. × 25 tyg.) + (8 godz. × 4 dni) - (8 godz. × 5 świąt)

992

124

VII-XII

(40 godz. × 26 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 5 świąt)

1.016

127

Razem

2.008

251

Dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy

Miesiąc

Wyliczenie czasu pracy

Godziny

Dni

I-XII

(40 godz. × 52 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 10 dni)

2.008

251

www.KodeksPracy.pl - Czas pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Czas-Pracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60