kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-R
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 4 (1149) z dnia 12.01.2015

Wprowadzenie zadaniowego czasu pracy

W zakładzie zmieniła się organizacja pracy. W związku z tym zamierzamy ustalić dla części pracowników czas nienormowany - zadaniowy system czasu pracy. Firma zatrudnia mniej niż 20 pracowników. Czy możemy wprowadzić tę zmianę do umów o pracę w trybie porozumienia zmieniającego?

Wprowadzenie systemu zadaniowego nie odbywa się poprzez umowę o pracę, ale w trybie art. 150 K.p. W myśl tego przepisu zasadniczo systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy. Jeżeli jednak pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, ustala te kwestie w obwieszczeniu. Inne zasady ustalania rozkładów czasu pracy dotyczą ruchomej organizacji czasu pracy oraz systemu przerywanego. Natomiast, jak wynika z art. 150 K.p., na podstawie umowy o pracę wprowadza się tylko systemy skróconego tygodnia pracy i weekendowy.

System zadaniowy, o którym mowa w pytaniu, może być stosowany w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy (art. 140 K.p.). Przy czym czas niezbędny do wykonania powierzonych w tym systemie zadań pracodawca ustala, po porozumieniu z pracownikiem, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129 K.p. Zatem planowanie pracy w systemie zadaniowym odbywa się biorąc pod uwagę normy wynoszące 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Nie można więc uznać systemu zadaniowego za system "nienormowanego czasu pracy".

W sytuacji przedstawionej w pytaniu, jeżeli pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy, to pracodawca powinien ustalić system zadaniowy w drodze obwieszczenia. Obwieszczenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy (art. 150 § 7 K.p. w związku z art. 1043 K.p.).

Wzór przykładowego obwieszczenia o czasie pracy

Obwieszczenie z dnia 15 stycznia 2015 r. dotyczące czasu pracy

Informuję, że w AREX sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Kolonijna 73 praca jest świadczona w następujący sposób:

  1. Obowiązujące systemy czasu pracy:
  • pracownicy biurowi - system podstawowy, godz. 900-1700,
     
  • pośrednicy kredytowi - system zadaniowego czasu pracy.
  1. Dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy dla wszystkich pracowników jest sobota.
     
  2. W spółce obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy.
Podstawa prawna: art. 150 § 1 K.p.
Zdzisław Haczek
Prezes zarządu

www.KodeksPracy.pl - Czas pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Czas-Pracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60