kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-R
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (387) z dnia 1.05.2015

Organizacja czasu pracy w przypadku wystąpienia pracy nadliczbowej, prywatnego wyjścia z pracy i podróży służbowej

Jak zorganizować, a następnie rozliczyć czas pracy pracownika zatrudnionego w organizacji podstawowej, jeśli w tym samym miesiącu wystąpiły klasyczne nadgodziny dobowe, wcześniejsze rozpoczęcie pracy, wyjście prywatne oraz podróż służbowa?

Organizacja czasu pracy
rys. Organizacja czasu pracy

Organizacja czasu pracy, a następnie jego rozliczanie muszą uwzględniać wszystkie obowiązujące w tym zakresie przepisy. W okolicznościach wskazanych w pytaniu należy mieć przede wszystkim na uwadze, że:

 • rozkład czasu pracy powinien uwzględniać wymiar czasu pracy obliczony zgodnie z art. 130 K.p.,
   
 • zaplanowany dobowy czas pracy nie może przekraczać normy dobowej albo (gdy pracownik jest objęty szczególnym systemem lub rozkładem czasu pracy) przedłużonego wymiaru dobowego,
   
 • dla celów rozliczania czasu pracy przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
   
 • nie zawsze przyjście do pracy o godzinie wcześniejszej niż w poprzedniej dobie kalendarzowej (a więc jeszcze w tej samej dobie rozkładowej) generuje pracę nadliczbową; można tego uniknąć wprowadzając ruchomą organizację pracy, o której mowa w art. 1401 K.p.,
   
 • rozkład czasu pracy podlega międzyokresowym korektom (modyfikacjom) tylko wtedy, gdy przewidują to przepisy o charakterze powszechnym lub wewnętrznym, np. z powodu oddania czasu wolnego za nadgodziny (por. pismo GIP z dnia 6 kwietnia 2009 r., znak: GPP-417-4560-19/09/PE/RP oraz MPiPS z dnia 18 października 2013 r. w sprawie modyfikacji rozkładów czasu pracy pracowników),
   
 • pracodawca "oddaje" czas wolny za nadgodziny dobowe w relacji 1,5:1 i w tym samym okresie rozliczeniowym z zachowaniem przez pracownika prawa do pełnego wynagrodzenia miesięcznego; gdy z wnioskiem o czas wolny wystąpi pracownik - w stosunku 1:1, a gwarancja pełnego wynagrodzenia nie obowiązuje, ustawodawca nie zakreślił też terminu realizacji tego uprawnienia,
   
 • decyzja w sprawie oddania wolnego za nadgodziny powinna zapaść do dnia wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc, w innym przypadku należy wypłacić dodatki (por. pismo GIP z dnia 21 kwietnia 2009 r., znak: GPP-306-4560-32/09/PE/RP),
   
 • podróż służbowa stanowi czas pracy tylko w zakresie na jaki przypada wykonywanie zadania, pozostałe części podróży (np. przemieszczanie się, oczekiwanie na podjęcie zadania) zalicza się do czasu pracy tylko wówczas, gdy przypadają na rozkładową dniówkę,
   
 • za pracę w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, niezależnie od tego jak długo trwała, należy pracownikowi udzielić innego dnia wolnego,
   
 • ostatecznego rozliczenia czasu pracy dokonuje się na koniec okresu rozliczeniowego; gdy jest on dłuższy niż miesiąc, godziny przepracowane pozaplanowo opłaca się co najmniej normalnym wynagrodzeniem razem z wynagrodzeniem za bieżący miesiąc, a gdy generują przekroczenia dobowe, które nie zostaną skompensowane czasem wolnym, także dodatkami do wynagrodzenia (por. stanowisko GIP wskazane na poprzedniej stronie).

Powyższe przeanalizujemy na przykładzie.


Założenia

Pracownik jest zatrudniony w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym. W dniach:

 • 3 lutego pracował dodatkowo od 1600 do 1900,
   
 • 12 lutego pracował od 600 do 1400,
   
 • 14 lutego przebywał w podróży służbowej od 600 do 1900,
   
 • 20 lutego korzystał z czasu wolnego od 800 do 1000.


Analiza

1) Praca między 1600 a 1900 w dniu 3 lutego stanowiła dla pracownika klasyczną pracę nadliczbową. Normalne wynagrodzenie za te godziny należało wypłacić razem z wynagrodzeniem za luty. W ramach rekompensaty za dodatkową pracę pracodawca mógł oddać pracownikowi czas wolny w proporcji 1,5:1, czyli w wymiarze 4,5 godziny, do końca bieżącego okresu rozliczeniowego, albo na wniosek pracownika w proporcji 1:1 w dowolnym terminie. W obydwu przypadkach decyzja powinna zapaść do końca lutego, a w przeciwnym razie razem z wynagrodzeniem za luty należało wypłacić 50% dodatki.

2) Jeżeli pracodawca wprowadził organizację ruchomą, to praca pomiędzy 600 i 800 w dniu 12 lutego mogła stanowić zwykłą pracę rozkładową. W innym przypadku pierwsze dwie godziny przypadły na poprzednią dobę rozliczeniową i stanowiły przekroczenie dobowe, które powinno być kompensowane na zasadach wskazanych w pkt 1, a ponadto nastąpiło niedopracowanie wymiaru o 2 godziny wynikające z nieprzepracowania przedziału od 1400 do 1600.

3) Podróż służbowa, która miała miejsce 14 lutego, ze względu na fakt, że wystąpiła w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy powinna skutkować oddaniem pracownikowi innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego. Wynagrodzenie za luty powinno uwzględniać przynajmniej normalne wynagrodzenie za godziny zaliczane do czasu pracy podczas podróży służbowej. Gdyby czas pracy w tym dniu przekroczył normę dobową (z poprzedniej lub bieżącej doby), to przekroczenia te należy kompensować jak w pkt 1.

4) Jeżeli czas wolny od 800 do 1000 przypadający 20 lutego został udzielony na wniosek pracownika w sprawie rekompensaty części nadgodzin z 3 lutego albo całości z 12 lutego, to należy to działanie uznać za prawidłowe, skutkujące zniesieniem obowiązku wypłaty dodatków za dwie godziny przekroczenia dobowego. Jeśli było to tzw. wyjście prywatne, to o ile nastąpiło na pisemny wniosek pracownika, można go zobowiązać do jego odpracowania, a czas nieprzepracowany uznać za niepłatny.

www.KodeksPracy.pl - Czas pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Czas-Pracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60