kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (453) z dnia 1.02.2018

Dopuszczenie pracownika do pracy pomimo braku szkolenia okresowego

Pracownicy z różnych usprawiedliwionych powodów nie mogli uczestniczyć w ostatnim szkoleniu okresowym. Kolejne zostanie zorganizowane w najbliższym czasie, jednak dla kilku nastąpi to z opóźnieniem. Czy pomimo tego można dopuścić ich do pracy?

Brak zapewnienia szkolenia okresowego pracownikom w terminie wynikającym z częstotliwości prowadzenia takich szkoleń jest uchybieniem w prawidłowym stosowaniu przepisów bhp, ale nie jest okolicznością kategorycznie uniemożliwiającą świadczenie pracy.

Pracodawca nie powinien dopuszczać do pracy pracownika, do wykonywania której nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, jak również dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Rezultatem powyższej zasady jest obowiązek zapewnienia pracownikowi szkolenia bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz do prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie, z częstotliwością wynikającą z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), dalej rozporządzenia. Przykładowo szkolenie okresowe dla pracowników:

  • zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku,
     
  • administracyjno-biurowych przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 6 lat.

W praktyce nie można wykluczyć sytuacji, w ramach której pracodawca w sposób bardziej lub mniej świadomy nie zapewni pracownikowi szkolenia okresowego - zgodnie z wymaganą częstotliwością planując jego przeprowadzenie z większą grupą zatrudnionych - co wiąże się z nieznacznym przekroczeniem terminu. Takie opóźnienie nie jest okolicznością uniemożliwiającą pracownikowi świadczenie pracy i jednocześnie nakazującą pracodawcy odsunięcie zatrudnionego od obowiązków. Wynika to z faktu, iż pracownik w ramach szkolenia wstępnego bhp został przeszkolony w sposób kompleksowy, a szkolenie okresowe ma jedynie na celu ugruntowanie wcześniej zdobytej wiedzy oraz jej aktualizację.

Zwracamy uwagę! Brak szkolenia okresowego zostanie przez inspektorów pracy potraktowane jako nieprawidłowość, która zostanie opisana w protokole z kontroli. Wiąże się to ze skierowaniem do podmiotu kontrolowanego środka prawnego jakim jest nakaz, w którego treści inspektor zobowiąże pracodawcę do zapewnienia imiennie wskazanym pracownikom właściwych szkoleń bhp - w określonym, wynikającym z treści nakazu terminie. Natomiast dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia wstępnego może być sankcjonowane nie tylko nakazem przeszkolenia pracownika, ale i mandatem karnym. Inaczej może być traktowany przypadek nieterminowego szkolenia pracowników zatrudnionych przy pracach szczególnie niebezpiecznych.

www.KodeksPracy.pl - Bezpieczeństwo i higiena pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumBHP.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60