kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 38 (1392) z dnia 11.05.2017

Ewidencja czasu pracy

Firma zatrudnia pracowników w ramach umów o pracę. Jeżeli chodzi o sprawy kadrowo-płacowe, to są one prowadzone w systemie informatycznym. Czy należy co miesiąc drukować ewidencję czasu pracy, czy wystarczy, że na bieżąco jest możliwość dokonania takiego wydruku z programu?

Ewidencja czasu pracy może być prowadzona w formie elektronicznej.

Pracodawca obowiązany jest prowadzić osobną ewidencję czasu pracy dla każdego pracownika. Dokumentacja ta służy do celów prawidłowego ustalenia wysokości wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą (art. 149 § 1 K.p.). Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi, na jego żądanie. Jedynie w stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej nie ewidencjonuje się godzin pracy, ograniczając ewidencję do dni pracy i nieobecności.

Informacje, jakie powinna zawierać ewidencja czasu pracy, zostały określone w § 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia... (Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 286 ze zm.). Jednakże powołane rozporządzenie ani inne przepisy prawa pracy nie określają wzoru ewidencji czasu pracy. Ze względu na fakt, że przepisy nie określają wzoru takiej karty, pracodawca może ją prowadzić w dowolnej formie, pod warunkiem, że będzie ona zawierać wszystkie niezbędne, wymagane przepisami informacje. Może więc przykładowo być prowadzona w formie elektronicznej z możliwością uzyskania wydruku na życzenie osoby uprawnionej do dokonywania kontroli. Może też mieć formę papierową. Wybór sposobu prowadzenia ewidencji czasu pracy zależy więc od uznania pracodawcy, przy zachowaniu obowiązujących wymogów.

www.KodeksPracy.pl - Czas pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Czas-Pracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60