kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2024 tekst jednolity
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (464) z dnia 10.07.2018

Czas pracy młodocianego wykonującego umowę zlecenia

W ramach umowy zlecenia w naszej firmie pewne czynności będzie wykonywała osoba młodociana. Czy jesteśmy zobligowani do przestrzegania wymiaru i rozkładu czasu pracy, który został wskazany w art. 2002 K.p.?

Żaden przepis nie przewiduje wprost takiego obowiązku.

art. 304 K.p. wynika, że pracodawca musi zapewnić osobom fizycznym, zatrudnionym u niego na podstawie innej niż stosunek pracy, bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2 K.p. W myśl powołanego przepisu, zatrudniający ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników.

Kodeks pracy w stosunku do pracowników młodocianych zawiera wytyczne co do tego, na jakich zasadach ich zatrudniać. Wskazane w tym zakresie ograniczenia, takie jak obowiązek zatrudniania jedynie przy pracach lekkich czy skrócony w stosunku do pozostałych pracowników dobowy/tygodniowy wymiar czasu pracy, wynikają przede wszystkim z troski o prawidłowy rozwój osób, które nie osiągnęły jeszcze dojrzałości psychicznej i fizycznej, a więc z dbałości o ich zdrowie. Przepisy te nie odnoszą się bezpośrednio do osób młodocianych, z którymi zawierane są umowy cywilnoprawne. Jednakże pośrednio obowiązek ten można wywieść z art. 207 § 2 K.p. Skoro zatrudniając taką osobę, należy zadbać o jej życie i zdrowie, a Kodeks pracy daje wytyczne, jak tego dopełnić, to zastosowanie wskazanych w nim regulacji wydaje się zasadne. Ostatecznie to pracodawca będzie musiał podjąć decyzję, czy i w jakim zakresie stosować do umowy cywilnoprawnej przepisy prawa pracy.

W chwili obecnej młodocianym, w rozumieniu Kodeksu pracy, jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. W myśl art. 191 § 1 K.p. można zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową, po przedstawieniu świadectwa lekarskiego stwierdzającego, że praca, którą mają podjąć nie zagraża ich zdrowiu. Dodatkowo ustawodawca zastrzegł, że młodociany, który nie posiada kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.), może być zatrudniony jedynie w celu przygotowania zawodowego (art. 191 § 2 K.p.). Wyjątki od powyższych reguł zostały wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. nr 214 poz. 1808).

Zwracamy uwagę! Z dniem 1 września 2018 r. przepis art. 190 K.p. zostanie zmieniony (art. 2 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty..., Dz. U. nr 56 poz. 458 z późn. zm.). Od tego dnia młodocianym będzie osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

Młodocianego, w myśl art. 2001 K.p., można zatrudnić w celu innym niż dokształcanie zawodowe, przy czym można mu powierzyć tylko tzw. prace lekkie. Pracodawca ustala ich wykaz po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy i zatwierdzeniu przez inspektora pracy. Prace te nie mogą powodować zagrożenia dla zdrowia i życia młodocianego oraz należeć do prac wzbronionych, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. z 2016 r. poz. 1509). Dodatkowo Kodeks pracy konkretnie wskazuje ramy wymiaru oraz rozkładu czasu pracy młodocianego. Co do zasady, czas pracy takiej osoby powinien zostać ustalony przez pracodawcę z uwzględnieniem tygodniowej liczby godzin nauki oraz jego rozkładu zajęć i nie powinien być dłuższy niż 12 godzin tygodniowo, a w okresie ferii szkolnych nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu (dobowy wymiar czasu pracy młodocianego do 16 lat nie może przekroczyć 6 godzin na dobę).

Reasumując, nie ma przepisu prawa, który nakazywałby pracodawcy stosować art. 2002 K.p. do zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Ostatecznie to pracodawca musi więc zadecydować, w jaki sposób będzie chronił zdrowie młodocianego i czy nie stosując ograniczeń wymiaru pracy wypełni dyspozycję art. 304 K.p. (w pełni zapewni ochronę zdrowia i życia pracownika).

www.KodeksPracy.pl - Czas pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Czas-Pracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.