kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (398) z dnia 10.10.2015

Wysokość odprawy pośmiertnej po przerwie w zatrudnieniu

We wrześniu br. zmarła nasza długoletnia pracownica, która kilka miesięcy wcześniej rozwiązała stosunek pracy z powodu przejścia na emeryturę, a po kilku dniach została ponownie zatrudniona. Czy w stażu pracy dla ustalenia wysokości odprawy pośmiertnej uwzględnić wcześniejszy okres pracy?

W stażu uprawniającym do odprawy należy uwzględnić wszystkie okresy pracy u danego pracodawcy.

W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna (art. 93 § 1 K.p.). Osobami uprawnionymi do jej otrzymania są małżonek pracownika (bez dodatkowych warunków) oraz inni członkowie rodziny (np. dzieci, rodzeństwo, rodzice) spełniający warunki do uzyskania renty rodzinnej na podstawie ustawy emerytalnej.

Wysokość odprawy zależy od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi:

  • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
     
  • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
     
  • sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Zgodnie z art. 93 § 3 K.p., do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy wlicza się okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana podmiotu zatrudniającego nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 K.p. (przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę), a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Ważne: Jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden uprawniony członek rodziny, przysługuje mu połowa odprawy pośmiertnej.

Okres zatrudnienia u danego pracodawcy to tzw. staż zakładowy, który zazwyczaj jest okresem krótszym od stażu ogólnego (chociaż może być mu równy) i ma wpływ na większość uprawnień pracowniczych, w tym na długość okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony, a od 22 lutego 2016 r. - także umów na czas określony (art. 36 K.p.).

Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 15 stycznia 2003 r. podjętej w składzie 7 sędziów (sygn. akt III PZP 20/02, OSNP 2004/1/4): "Przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (...) uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego (danego) pracodawcy.". Podniesione w niej argumenty, a wraz z nimi rozstrzygnięcie zagadnienia sposobu ustalania stażu zakładowego można przenieść na grunt regulacji dotyczących odprawy pośmiertnej. Zwłaszcza, że z ich treści nie wynika, iż zaliczeniu do stażu podlega jedynie staż o charakterze ciągłym.

  Przykład  

Pracownica, zatrudniona w firmie przez 30 lat, w dniu 6 lipca br. w drodze porozumienia stron rozwiązała umowę z powodu przejścia na emeryturę, a od 13 lipca 2015 r. została ponownie przyjęta do pracy. We wrześniu br. pracownica nagle zmarła, pozostawiając męża i dorosłe, aktywne zawodowo dzieci. Mężowi pracownicy należało wypłacić odprawę pośmiertną w wysokości połowy sześciomiesięcznego wynagrodzenia pracownicy.

www.KodeksPracy.pl - Wynagrodzenia i inne świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60