kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2024 tekst jednolity
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (573) z dnia 1.02.2023

Zasady przyjmowania dodatku funkcyjnego do wynagrodzenia urlopowego

Pracownik jest wynagradzany stawką godzinową w wysokości 35 zł. Ponadto otrzymuje miesięczną premię regulaminową oraz dodatek funkcyjny (700 zł), który na podstawie regulaminu wynagradzania jest pomniejszany za czas urlopu wypoczynkowego i choroby. Czy obliczając wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych należy uwzględnić dodatek funkcyjny?

Nie, ponieważ dodatek funkcyjny jest składnikiem stałym.

U pracodawcy spoza tzw. sfery budżetowej dodatek funkcyjny i premia regulaminowa mają charakter fakultatywny (art. 78 § 2 K.p.). Prawo pracodawcy do ich przyznania w przepisach wewnątrzzakładowych (np. regulaminie wynagradzania) lub w umowach o pracę obejmuje możliwość wskazania pozytywnych warunków nabycia tego rodzaju składników, jak i przesłanek negatywnych (tzw. reduktory) wykluczających ich uzyskanie (por. m.in. wyrok SN z 21 maja 2018 r., sygn. akt I PK 50/17 i wyrok SO w Warszawie z 8 czerwca 2021 r., sygn. akt VII P 37/18). Reduktorem może być nieobecność spowodowana chorobą (jak u Czytelnika w odniesieniu do dodatku funkcyjnego). Jednak obniżenie danego składnika za czas urlopu wypoczynkowego jest zasadniczo niedopuszczalne jako mechanizm zniechęcający do korzystania z wypoczynku (por. Kodeks pracy. Komentarz, red. dr hab. Krzysztof Walczak C.H. Beck 2021, komentarz do art. 172). Takie postępowanie stoi w sprzeczności z art. 172 K.p., który nakazuje zapewnienie pracownikowi za okres urlopu takiego wynagrodzenia, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Tym niemniej pracodawca nie narusza tej regulacji, gdy dzięki zmniejszaniu danego składnika unika podwójnej jego wypłaty za miesiąc korzystania przez pracownika z urlopu, tj. jako część wynagrodzenia urlopowego oraz jako odrębny składnik wypłacany obok tego wynagrodzenia. Ten wyjątek nie ma zastosowania do dodatku funkcyjnego, o który pyta Czytelnik, ze względu na jego klasyfikację jako składnika stałego.

Zwracamy uwagę! Na gruncie przepisów o zasadach obliczania wynagrodzenia urlopowego każdy składnik płacowy określony w stałej wysokości kwotowo (u Czytelnika dodatek funkcyjny) lub jako stały procent od konkretnej kwoty zalicza się do składników stałych. Przyjmuje się go w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu. Przesądza o tym § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego... (Dz. U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.), dalej rozporządzenia urlopowego. W takim razie za miesiąc korzystania przez pracownika z urlopu:

 • wypłaca się go bez żadnych przeliczeń,
 • nie ma podstaw do jego podwójnej wypłaty, o jakiej mowa powyżej.

Te wytyczne obejmują Czytelnika. Co istotne, utrzymując postanowienia regulaminowe o obniżaniu dodatku funkcyjnego (ustalonego w stałej wysokości) za okres urlopu wypoczynkowego, naraża się on na grzywnę od 1.000 zł do 30.000 zł. Prowadzą one bowiem do bezpodstawnego obniżania wynagrodzenia pracowników (art. 282 § 1 pkt 1 K.p.). Taki skutek nie powstałby, gdyby Czytelnik ustalił wysokość dodatku funkcyjnego jako procent miesięcznego godzinowego wynagrodzenia zasadniczego, przysługującego pracownikowi, obliczanego od:

 • faktycznie przepracowanej liczby godzin w danym miesiącu lub
 • nominalnej liczby godzin w danym miesiącu przy jednoczesnym regulaminowym obniżeniu wysokości dodatku za czas urlopu w celu uniknięcia jego podwójnej wypłaty.

Dodatek byłby w takim przypadku składnikiem zmiennym.

Przykład

Pracownik pełnoetatowy jest wynagradzany wyłącznie składnikami zmiennymi, do których należą: wynagrodzenie godzinowe w wysokości 35 zł/godz., dodatek funkcyjny na poziomie 10% miesięcznej kwoty wynagrodzenia godzinowego, obliczanej w stosunku do nominalnej liczby godzin pracy w danym miesiącu, a także premia regulaminowa w wysokości 5% miesięcznej kwoty wynagrodzenia godzinowego, obliczanej od faktycznie przepracowanych godzin w danym miesiącu. Pracownikowi przysługiwałoby za przepracowany czas (brak pracy w nadgodzinach):

 • w listopadzie 2022 r.: wynagrodzenie zasadnicze - 5.600 zł (35 zł x 160 godz.), dodatek funkcyjny - 560 zł (5.600 zł x 10%), premia regulaminowa - 280 zł (5.600 zł x 5%), czyli łącznie 6.440 zł,
 • w grudniu 2022 r.: wynagrodzenie zasadnicze - 5.880 zł (35 zł x 168 godz.), dodatek funkcyjny - 588 zł (5.880 zł x 10%), premia regulaminowa - 294 zł (5% x 5.880 zł), czyli łącznie 6.762 zł,
 • w styczniu 2023 r.: wynagrodzenie zasadnicze - 5.880 zł (35 zł x 168 godz.), dodatek funkcyjny - 588 zł (5.880 zł x 10%), premia regulaminowa - 294 zł (5% x 5.880 zł), czyli łącznie 6.762 zł.


Składnik zmienny to składnik, którego wysokość różni się w poszczególnych miesiącach (u Czytelnika wynagrodzenie godzinowe; brak informacji o premii regulaminowej). Wlicza się go do podstawy wynagrodzenia urlopowego (dalej podstawy wymiaru):

 • w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych (przy znacznych wahaniach do 12 miesięcy) poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu (§ 8 rozporządzenia urlopowego),
 • z najbliższych miesięcy, za które pracownikowi taki składnik przysługiwał, gdy nie przysługiwał mu za cały okres, o którym mowa w poprzednim myślniku, lub za okres krótszy, lecz obejmujący pełny miesiąc (miesiące) kalendarzowy (§ 11 ust. 1 rozporządzenia urlopowego),
 • w wysokości wypłaconej za okres faktycznie przepracowany, jeżeli pracownik przed rozpoczęciem urlopu otrzymał ten składnik za okres krótszy niż określony w myślniku pierwszym (§ 11 ust. 2 rozporządzenia urlopowego).
Dla Prenumeratorów GOFIN

Wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych oblicza się, dzieląc podstawę przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona, a następnie mnożąc uzyskaną stawkę godzinową przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym okresie nie korzystał z urlopu (§ 9 rozporządzenia urlopowego).

Przykład

Pracownik z poprzedniego przykładu w lutym 2023 r. skorzysta z 5 dni (40 godz.) urlopu wypoczynkowego i w związku z tym przepracuje w tym miesiącu 120 godzin ze 160 godzin nominalnych. Za każdy dzień urlopowy pracodawca zmniejsza mu dodatek funkcyjny o 1/30, zgodnie z regulaminem wynagradzania, natomiast do podstawy wynagrodzenia urlopowego wliczy go w średniej wysokości z miesięcy: listopad 2022 r. - styczeń 2023 r. Pracownik za luty 2023 r. otrzyma:

 • wynagrodzenie zasadnicze: 35 zł x 120 godz. = 4.200 zł,
 • dodatek funkcyjny po zmniejszeniu: 35 zł x 160 godz. = 5.600 zł; 5.600 zł x 10% = 560 zł; 560 zł x 5/30 = 93,33 zł; 560 zł - 93,33 zł = 466,67 zł,
 • premię regulaminową: 4.200 zł x 5% = 210 zł (ze względu na obliczanie premii od godzin efektywnie przepracowanych, co gwarantuje, że nie jest wypłacana za okres urlopu w podwójnej wysokości),
 • wynagrodzenie urlopowe: (6.440 zł + 6.762 zł + 6.762 zł) : (160 godz. + 168 godz. + 168 godz.) = 40,25 zł; 40,25 zł x 40 godz. = 1.610 zł,
 • łącznie: 4.200 zł + 466,67 zł + 210 zł + 1.610 zł = 6.486,67 zł.

www.KodeksPracy.pl - Wynagrodzenia i inne świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.