kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2024 tekst jednolity
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (1118) z dnia 20.01.2022

Dopuszczalność przesunięcia terminu wypłaty odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej

Pracownik zakończył zatrudnienie w firmie w dniu 31 grudnia 2021 r. w związku z przejściem na emeryturę. W tym dniu powinien otrzymać odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową, ale złożył wniosek o wypłatę tych świadczeń po rozwiązaniu stosunku pracy, w styczniu 2022 r. (chodziło o uniknięcie wejścia w wyższy próg podatkowy). Czy na gruncie prawa pracy pracodawca mógł uwzględnić taki wniosek?

W przypadku odprawy emerytalnej, nie. Natomiast w odniesieniu do nagrody jubileuszowej odpowiedź zależy od statusu pracodawcy i obowiązujących u niego regulacji zakładowych.

Odprawa emerytalno-rentowa jest świadczeniem przysługującym ogółowi pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy. Podstawą prawną przyznania i wypłaty ww. odprawy dla większości pracowników jest art. 921 K.p. Prawo do odprawy wynika również z przepisów odrębnych, jeżeli pracodawca podlega takim przepisom (dotyczy to głównie pracodawców sfery budżetowej).

paragraf Zgodnie z art. 921 K.p., pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Odprawa, o której mowa, jest związana ze zmianą statusu pracownika na emeryta lub rencistę (podobnie nabycie prawa do odprawy emerytalno-rentowej regulują przepisy odrębne). Ponieważ przepisy prawa pracy nie wskazują terminu na wypłatę omawianej odprawy, powinna być ona wypłacona w dniu nabycia do niej prawa, tj. w ostatnim dniu zatrudnienia. Wyjątek od tej zasady może dotyczyć tylko odprawy rentowej - jeżeli decyzja o jej przyznaniu została wydana po ustaniu stosunku pracy, ale w związku z chorobową niezdolnością do pracy, która powstała w trakcie zatrudnienia.

W naszej ocenie żaden pracodawca, bez względu na swój status, nie może zmieniać terminu wypłaty odprawy emerytalno-rentowej, co wyklucza w przedstawionej sprawie możliwość uwzględnienia wniosku pracownika.

Drugim świadczeniem wspomnianym w pytaniu jest nagroda jubileuszowa. W zakładach pracy należących do sfery budżetowej warunki przyznawania i wypłacania ww. nagrody regulują odpowiednie ustawy i rozporządzenia, natomiast w sferze pozabudżetowej jej przyznanie oraz warunki wypłaty zależą od zapisów prawa zakładowego lub umowy o pracę.

Zasadniczo prawo do nagrody nabywa się w dniu osiągnięcia wymaganego przez przepisy (odrębne, zakładowe lub umowę o pracę) okresu zatrudnienia. W tym też dniu powinna ona zostać wypłacona. Jeżeli zatrudnienie pracownika ustanie przed osiągnięciem jubileuszowego stażu, w większości przypadków nie uzyskuje on prawa do nagrody. W sferze budżetowej istnieje jednak wyjątek od tej zasady. Jeżeli pracownikowi, którego stosunek pracy został rozwiązany w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, brakuje mniej niż 12 miesięcy (liczonych od dnia rozwiązania stosunku pracy) do wymaganego stażu jubileuszowego, nagrodę tę wypłaca się w dniu ustania zatrudnienia. Przepisy obowiązujące w sferze budżetowej przewidują więc przyśpieszenie - w powyższej sytuacji - terminu wypłaty jubileuszówki. Nie zawierają natomiast regulacji, która pozwalałaby na odsunięcie w czasie terminu wypłaty tej nagrody.

W sferze pozabudżetowej przepisy zakładowe lub umowa o pracę mogą samodzielnie ustalać warunki przyznawania omawianej nagrody oraz jej wysokość. Teoretycznie dopuszczalne jest więc ustalenie w tych przepisach lub w umowie, że w pewnych sytuacjach (np. na umotywowany wniosek pracownika) termin wypłaty jubileuszówki może zostać przesunięty. Wówczas z formalnego punktu widzenia zaistnieje podstawa prawna do przesunięcia terminu wypłaty. Należy jednak zasygnalizować ryzyko zakwestionowania takiego zapisu w razie ewentualnej kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy czy w razie sporu sądowego. Pracownik jest bowiem uważany za słabszą stronę stosunku pracy, stąd dobrowolność jego wniosku czy zgody na przesunięcie terminu wypłaty jubileuszówki (czy innych świadczeń płacowych wynikających z przepisów zakładowych lub z umowy o pracę) może być poddana w wątpliwość.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu nie powinno być raczej zastrzeżeń co do dobrowolności złożenia wniosku przez pracownika. Należy jednak podkreślić, że - zakładając, iż chodzi o pracodawcę pozabudżetowego - ewentualne przesunięcie wypłaty jubileuszówki byłoby możliwe tylko wtedy, gdyby regulacje zakładowe lub umowa o pracę to przewidywały.

www.KodeksPracy.pl - Wynagrodzenia i inne świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.