kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (410) z dnia 10.04.2016

Premia w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego

Zgodnie z postanowieniami umownymi dyrektorowi firmy produkcyjnej przysługuje wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej oraz premia w wysokości 1% od wartości sprzedaży w danym miesiącu kalendarzowym. Czy premię należy uwzględniać w podstawie wynagrodzenia urlopowego?

Tak, brak jest podstaw do jej wyłączenia.

Wynagrodzenie za czas urlopu ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem składników wymienionych w § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego... (Dz. U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.), dalej rozporządzenia urlopowego. W powołanym przepisie nie wymieniono premii. Z kolei odpowiednio do § 8 tego aktu, zmienne składniki wynagrodzenia, za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, a do takich należy zaliczyć premię, o której mowa w pytaniu, uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Powyższe jest zgodne z art. 172 K.p., w myśl którego za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zatem nawet jeśli premia nie jest ściśle powiązana z czynnościami wykonywanymi przez zainteresowanego, ale np. jest pochodną wyników ogólnych firmy, brak jest podstawy prawnej do jej wyłączenia.

Za uwzględnieniem do podstawy urlopowej przedmiotowej premii przemawia również wykładnia celowościowa. W czasie nieobecności urlopowej pracownik nie ma wpływu na wysokość obrotów firmy (np. sprzedaży produktów), a co za tym idzie także na wysokość premii. Po to by jego wynagrodzenie w okresie urlopu pozostało na wymaganym poziomie, w podstawie urlopowej powinny być uwzględnione składniki z okresów aktywności.

Przykład

Zgodnie z umową o pracę na wynagrodzenie dyrektora składa się stawka zasadnicza w kwocie stałej miesięcznej oraz premia w wysokości 1% od wartości sprzedaży netto produktów przedsiębiorstwa w danym miesiącu.

W okresie od 21 marca do 1 kwietnia 2016 r. pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego. Za obydwa wymienione miesiące otrzyma (otrzymał) pełne wynagrodzenie zasadnicze, a ponadto wynagrodzenie urlopowe liczone z premii wypłaconych w grudniu 2015 r. oraz styczniu i lutym 2016 r. W celu obliczenia wynagrodzenia urlopowego od zmiennych składników suma premii z wymienionych miesięcy powinna być podzielona przez liczbę godzin przepracowanych w tym okresie, a uzyskana stawka godzinowa pomnożona przez liczbę godzin urlopu.

www.KodeksPracy.pl - Wynagrodzenia i inne świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60