kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (413) z dnia 1.06.2016

Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego przy pracy zmianowej

Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w systemie zmianowym, według rozkładu po 2 dni na I, II i III zmianie, a następnie 2 dni wolne (z modyfikacją polegającą na ustaleniu w każdy poniedziałek tej samej zmiany co w poprzedzającą go sobotę), w miesięcznym okresie rozliczeniowym? Nadmieniamy, że jest wynagradzany stawką miesięczną.

Zastosowana organizacja może powodować przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy. Za każdą godzinę takiego przekroczenia pracownikowi przysługuje normalne wynagrodzenie powiększone o 100% dodatek.

Organizacja pracy w zakładzie leży w gestii pracodawcy, powinna jednak uwzględniać regulacje kodeksowe, a mianowicie:

 • rozkład czasu pracy ustala się na podstawie prawidłowo obliczonego wymiaru czasu pracy (art. 130 K.p., a w ruchu ciągłym - art. 138 K.p.),
   
 • pracownikowi przysługuje co najmniej raz na cztery tygodnie niedziela wolna od pracy oraz obejmuje go przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy (art. 15112 K.p., art. 129 § 1 K.p.),
   
 • czas pracy w dobie nie może przekraczać normy dobowej albo, gdy pracownik jest objęty szczególnym systemem lub rozkładem czasu pracy, przedłużonego wymiaru dobowego (art. 129 § 1 K.p. i m.in. art. 135 § 1 K.p.).


Zwraca
my uwagę! W ostatnim czasie pojawiła się opinia, że nie jest błędem planowanie godzin nadliczbowych, gdy okoliczności tego wymagają. Ze stanowiskiem tym można by się zgodzić pod warunkiem, że chodzi o sytuację wyjątkową, a nie notoryczne działanie pracodawcy, które może sugerować "niedokadrowanie". W rozpatrywanym przypadku wątpliwości budzi też zastosowanie miesięcznego okresu rozliczeniowego. Organizacja pracy nasuwa wniosek, że występuje tu "ruch ciągły", który należy rozliczać w okresach nie dłuższych niż 4 tygodnie.

Pomijając prawidłowość planowania pracy oraz zakładając, że pracownik w żadnym z dni roboczych nie przekracza normy (wymiaru) dobowej, to w większości narusza wymiar czasu pracy określony dla danego miesiąca. Występują zatem godziny nadliczbowe z przekroczenia średniotygodniowego, co wynika z metody ich ustalania rekomendowanej przez Państwową Inspekcję Pracy. Zdaniem Inspekcji dla tego celu należy dokonać następujących obliczeń:

 • od liczby godzin faktycznie przepracowanych w danym okresie rozliczeniowym odjąć liczbę godzin nadliczbowych wynikających z przekroczenia dobowego, dokonując porównania z harmonogramem czasu pracy, następnie
   
 • od uzyskanego wyniku odjąć liczbę godzin wynikających z obowiązującego wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym.

Za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym przysługuje normalne wynagrodzenie (art. 80 K.p.) i 100% dodatek (art. 1511 § 2 K.p.).

Przykład

Pracownik jest objęty 1-miesięcznym okresem rozliczeniowym, a pracę wykonuje jak wskazano w pytaniu (nie jest to ruch ciągły), po 8 godzin na dobę. Jest on wynagradzany stałą stawką miesięczną w wysokości 2.000 zł.

W maju br. zgodnie z obowiązującym rozkładem przepracował 184 godziny (23 dni), w tym 48 godz. w porze nocnej. Ponieważ wymiar czasu pracy wynosił 160 godzin (40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 2 dni - 8 godz. x 2 święta), 24 godziny rozkładowej pracy należy uznać za godziny nadliczbowe z przekroczenia średniotygodniowego (184 godz. - 160 godz.).

Wskazniki i stawki Wymiary czasu pracy w 2016 r. podajemy w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl.

Za maj br. pracownikowi wypłacono wynagrodzenie w kwocie 2.710,88 zł, w tym:

 • wynagrodzenie za "nominał": 2.000 zł,
   
 • normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe: 2.000 zł : 160 godz. = 12,50 zł; 12,50 zł x 24 godz. = 300 zł,
   
 • dodatki za godziny nadliczbowe: 12,50 zł x 100% x 24 godz. = 300 zł,
   
 • dodatki za pracę w nocy: 1.850 zł : 160 godz. = 11,56 zł; 11,56 zł x 20% = 2,31 zł; 2,31 zł x 48 godz. = 110,88 zł.

Wynagrodzenie ustalono prawidłowo, jednak pracodawca złamał zasadę przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (pracownik nie powinien przepracować więcej niż 20 dni), a niewykluczone także, że nie udzielił pracownikowi wymaganej liczby dni wolnych za pracę w niedzielę lub święto.

www.KodeksPracy.pl - Wynagrodzenia i inne świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60