kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2024 tekst jednolity
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 1.01.2019

Obliczanie odprawy i ekwiwalentu za urlop po wydłużeniu okresu przyjmowanego do podstawy urlopowej

W związku z okresowymi wahaniami wynagrodzenia prowizyjnego firma wydłużyła do 9 miesięcy okres, z którego przyjmowany jest ten składnik do wynagrodzenia urlopowego. Jak obliczać ekwiwalent za urlop wypoczynkowy oraz odprawy pieniężne?

Sposób obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego... (Dz. U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.), dalej rozporządzenie urlopowe. Stosownie do § 14 tego aktu prawnego, ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, ze zmianami określonymi w dalszych przepisach, tj. § 15-19 tego aktu.

Powołane przepisy jednoznacznie regulują zasady przyjmowania poszczególnych grup składników wynagrodzenia do podstawy wymiaru ekwiwalentu. Aby wskazać różnice, zestawiamy je w tabeli na następnej stronie z zasadami obowiązującymi podczas ustalania podstawy urlopowej.

Lp. Rodzaj składników Przyjmowanie do podstawy Uwagi
wynagrodzenia za urlop ekwiwalentu
1. określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości (np. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy)

_______

uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu te składniki przyjmuje się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu, wypłacając bez wyodrębniania części za pracę i urlop (nie oblicza się z nich podstawy urlopowej)
2. za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, z wyjątkiem wymienionych w wierszu 1 (np. wynagrodzenie w stawce godzinowej, akordowe, prowizyjne, dodatki za pracę w nocy, za nadgodziny dobowe, także średniotygodniowe, o ile okres rozliczeniowy nie przekracza miesiąca) uwzględnia się w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a w przypadkach znacznego wahania ich wysokości w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu (okres ten wydłuża się na mocy postanowień aktów prawa wewnętrznego lub umownych) wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się w średniej wysokości z tego okresu  
3. za okresy dłuższe niż jeden miesiąc (np. premia kwartalna, dodatki za nadgodziny średniotygodniowe w okresie rozliczeniowym przekraczającym miesiąc) _______ wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się w średniej wysokości z tego okresu w przypadku wynagrodzenia za urlop te składniki wypłaca się w przyjętych terminach wypłaty, traktując okres urlopu na równi z okresem wykonywania pracy

Stosownie do obowiązujących zasad, podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego ustala się tylko z jednego z trzech wyodrębnionych typów wynagrodzenia, tzw. zmiennego za okres do miesiąca. Tak wynika z § 8 ust. 3 rozporządzenia urlopowego. Pozostałe dwa (stałe miesięczne oraz - bez względu na charakter - za okresy dłuższe niż miesiąc) wypłaca się w taki sposób, aby zachować dyspozycję art. 172 K.p. (za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował).

W podstawie ekwiwalentowej uwzględnia się natomiast wszystkie trzy typy. Przy czym nie przewidziano tu możliwości wydłużania okresu przyjmowanego. Sąd Apelacyjny w Łodzi w uzasadnieniu wyroku z 16 lipca 2013 r. (sygn. akt III APa 23/12) wyjaśnił, że: "(...) Prawodawca w rozporządzeniu zróżnicował sposób ustalania wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu za urlop przy składnikach wynagrodzenia przysługujących pracownikowi za okresy nie dłuższe, niż jeden miesiąc. Przepis § 8 ust. 1 (dla wynagrodzenia urlopowego) odpowiada wprawdzie treści § 16 ust. 1 rozporządzenia (dla ekwiwalentu), ale jedynie w przypadku § 8 w ust. 2 wprowadzono zapis, że w razie znacznych wahań wynagrodzeń można okres ustalania składników wydłużyć do 12 miesięcy. Możliwości takiej nie przewiduje § 16 rozporządzenia odnoszący się do ustalania ekwiwalentu, choć rozporządzenie nowelizowano wielokrotnie. Tylko wówczas, gdy pracownikowi przysługiwały składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe, niż jeden miesiąc, które zostały wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, składniki te uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu. W praktyce przepis ten ma zastosowanie głównie do premii otrzymywanych za okresy roczne, półroczne czy kwartalne. Normy o charakterze sui genesis płacowym wymagają interpretacji ścisłej. (...)".

Zwracamy uwagę! Obowiązująca w prawie pracy tzw. zasada korzystności względem pracownika (art. 9 § 2art. 18 § 1 K.p.) zdaniem części autorów pozwala na wprowadzenie do aktów prawa wewnętrznego przepisu o uwzględnianiu w podstawie ekwiwalentowej wynagrodzenia z dłuższego okresu. Jeśli jednak powodowałoby to jej obniżenie, co w niektórych częściach roku z pewnością miałoby miejsce skoro składnik znacznie się waha, byłoby nieobowiązujące. Postanowienia przepisów wewnętrznych nie mogą być mniej korzystne niż normy kodeksowe albo innych ustaw i aktów wykonawczych (art. 9 § 2 K.p.).

Przychodząc do sposobu obliczania odprawy, w tym np. w związku z wygaśnięciem mandatu, przejściem na emeryturę lub rentę, pośmiertnej czy tzw. ekonomicznej, to do ich obliczenia stosuje się zasady ekwiwalentowe. Tak wynika z § 2 ust. 1 pkt 6-8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia... (Dz. U. z 2017 r. poz. 927) i art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 1969), dalej ustawy o zwolnieniach grupowych.

Przykład

Pracownik wynagradzany stałą stawką miesięczną (3.000 zł) i prowizją został zwolniony z pracy z dniem 8 grudnia 2018 r. z przyczyn pracodawcy objętego ustawą o zwolnieniach grupowych. Zgodnie z postanowieniem regulaminowym, prowizja jest uwzględniana w podstawie urlopowej z 9 poprzednich miesięcy. Pomimo to, ustalając ekwiwalent za urlop wypoczynkowy oraz odprawę ekonomiczną, pracodawca uwzględnił w podstawie tych należności prowizję wypłaconą w trzech poprzednich miesiącach (było to łącznie 7.287 zł), wypłacając:

 • za każdą godzinę niewykorzystanego urlopu 32,58 zł, co wynika z wyliczenia: 7.287 zł : 3 m-ce = 2.429 zł; 3.000 zł + 2.429 zł = 5.429 zł; 5.429 zł : 20,83 (współczynnik urlopowy) = 260,63 zł; 260,63 zł : 8 godz. = 32,58 zł oraz
   
 • odprawę jako równowartość albo wielokrotność (w zależności od stażu zakładowego) kwoty 5.429 zł.

www.KodeksPracy.pl - Wynagrodzenia i inne świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.