kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2024 tekst jednolity
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021

Świadczenie pracy w czasie obowiązkowej kwarantanny

Jeden z pracowników naszej firmy zachorował na COVID-19, co potwierdziły testy. Pracownicy bezpośrednio z nim współpracujący zostali objęci przez Sanepid kwarantanną. Przy czym informacja na PUE ZUS o objęciu współpracowników kwarantanną ukazała się 24 maja 2021 r., a jej początek przypadał na 18 maja br. W dniach od 18 do 21 maja br. pracownicy normalnie świadczyli pracę, nie wiedząc o kwarantannie.


1) Co z wynagrodzeniem za okres pracy, kiedy pracownicy byli już objęci kwarantanną, a o tym nie wiedzieli?

Za czas świadczenia pracy, nawet gdy pracownicy nie wiedzieli, że zostali objęci kwarantanną, przysługuje im wynagrodzenie za pracę. Dopiero za czas, kiedy nie świadczyli pracy, a przebywali na kwarantannie, wynagrodzenie za pracę im nie przysługuje.

Jak stanowi art. 80 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Jednak ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870 ze zm.), zwana ustawą zasiłkową, wyklucza prawo do zasiłku chorobowego za okres, kiedy w czasie niezdolności do pracy wykonywana jest praca zarobkowa.

Za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenia z tego tytułu (art. 92 K.p.). Natomiast za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego (lub dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego w odniesieniu do pracownika 50+) pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy.

Przy czym na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy m.in.:

 • w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Stanowi o tym art. 6 ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy zasiłkowej.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu pracownicy ani też pracodawca nie wiedzieli o nałożeniu na nich kwarantanny. Pracownicy w pierwszych dniach kwarantanny normalnie świadczyli pracę, a dopiero po uzyskaniu informacji z portalu PUE ZUS poddali się kwarantannie. W takim przypadku za okres wykonywania pracy przysługuje im wynagrodzenie za pracę.


2) Jak prawidłowo rozliczyć okres kwarantanny pracowników pod względem świadczeń chorobowych? Czy informacja na PUE ZUS jest wystarczająca do wypłaty świadczeń oraz czy są one im należne za dni przypadające w sobotę i niedzielę?

Generalnie podstawą wypłaty osobie poddanej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych, a więc gdy u danej osoby stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych:

 • wynagrodzenia, o którym mowa w przepisach K.p. lub
 • świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach,

jest informacja w systemie teleinformatycznym (Centrum e-Zdrowia) o objęciu tej osoby kwarantanną albo izolacją domową.

Informacją tą dysponuje ZUS, a następnie udostępnia ją bezpłatnie płatnikowi składek na jego profilu informacyjnym. Tak przewiduje § 7 ust. 1-2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń... (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.). Przy czym w przypadku nieprzekazania płatnikowi składek informacji przez ZUS na profil informacyjny tego płatnika, osoba poddana kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo takiej izolacji, składa pracodawcy albo podmiotowi obowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji domowej. Oświadczenie to można złożyć również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i powinno ono zawierać określone dane (patrz ramka).

Koncentrując się na zasadach dotyczących wypłaty świadczenia chorobowego, istotne w omawianej sytuacji są wyrażone w:

 • art. 6 ust. 1 ustawy zasiłkowej reguła, z której wynika, że ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, przysługuje zasiłek chorobowy,
 • art. 11 ust. 4 ustawy zasiłkowej norma wskazująca, że zasiłek przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy,
 • art. 12 ust. 1 ustawy zasiłkowej zasada, wyłączająca prawo do zasiłku chorobowego za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Reasumując, pracownikom, o których mowa w pytaniu, świadczenia chorobowe, tj. odpowiednio wynagrodzenie chorobowe i/lub zasiłek chorobowy, przysługują za okres kwarantanny, w tym za dni wolne dla nich od pracy, z pominięciem dni, w których praca była świadczona.

Oświadczenie składane przez osobę poddaną obowiązkowej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych zawiera:

- dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych:
imię i nazwisko, numer PESEL, jeżeli go posiada,
serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany funkcjonariuszowi Straży Granicznej w ramach kontroli, w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 19 rozporządzenia, a więc gdy kwarantanna odbywana była po przekroczeniu granicy,
- dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
- podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych.

Pracodawca albo podmiot obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, określonego w odrębnych przepisach, może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu osoby poddanej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych.

www.KodeksPracy.pl - Wynagrodzenia i inne świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.