kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 48 (1193) z dnia 15.06.2015

Potrącenia niealimentacyjne i dobrowolne tylko do kwot wolnych

Zatrudniony przez nas pracownik ma wynagrodzenie zajęte przez komornika na poczet należności niealimentacyjnych. Po ich potrąceniu pozostaje mu wynagrodzenie w wysokości kwoty wolnej wynoszącej 1.286,16 zł. Dodatkowo upoważnił nas do potrącania składki na ubezpieczenie NNW w wysokości 118 zł oraz raty i składki na PKZP w kwocie 370 zł. Po ich odliczeniu pracownikowi pozostaje do wypłaty kwota niższa niż kwota wolna w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia (1.028,93 zł). Czy pisemne oświadczenie pracownika odnośnie dokonywania potrąceń dobrowolnych jest prawnie skuteczne?

Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych są potrącane z wynagrodzenia pracownika w pierwszej kolejności (art. 87 § 2 Kodeksu pracy - Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.). Dopiero po potrąceniu należności niewymagających zgody pracownika dokonuje się potrąceń dobrowolnych, na podstawie pisemnej zgody pracownika. Przy czym potrącenia dobrowolne mogą być zrealizowane tylko wtedy, gdy po potrąceniu należności wskazanych w art. 87 § 1 K.p. pozostaje jeszcze dostępna kwota. Najczęściej spotykanymi potrąceniami dobrowolnymi są np. składki na ubezpieczenie grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), raty pożyczki z ZFŚS czy PKZP. W przypadku braku dostępnej kwoty na dokonanie potrąceń dobrowolnych, możliwe jest samodzielne opłacenie przez pracownika wymaganych kwot do kasy przedsiębiorstwa lub przelanie ich na rachunek bankowy.

Jeżeli chodzi o sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, to mogą one być potrącane do wysokości połowy wynagrodzenia po odliczeniach składkowo-podatkowych. Obowiązuje przy tym pozostawienie pracownikowi kwoty wolnej. W przypadku pracownika zatrudnionego na pełny etat kwota wolna przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wynosi równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniach składkowo-podatkowych (art. 871 § 1 K.p.).

Natomiast przy potrąceniach dobrowolnych kwota wolna jest równa:

  • minimalnemu wynagrodzeniu za pracę przysługującemu pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składkowo-podatkowych - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
     
  • 80% ww. kwoty - przy potrącaniu pozostałych należności.

Przy czym potrącenia dobrowolne nie zostały ograniczone wielkością potrącenia.

Odnosząc się do pytania, nawet pisemna zgoda pracownika na dokonanie potrąceń dobrowolnych wykraczających poza kwotę wolną jest bezskuteczna. Pracodawca nie ma bowiem prawa dokonywać potrąceń z wynagrodzenia ponad ustalone granice i bez zachowania kwot wolnych (tam gdzie one obowiązują). Kto dokonuje bezpodstawnych potrąceń, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł (art. 282 § 1 pkt 1 K.p.).

www.KodeksPracy.pl - Wynagrodzenia i inne świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60