kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (431) z dnia 1.03.2017

Informacja o warunkach zatrudnienia w firmie, w której fakultatywnie funkcjonuje regulamin pracy - stanowisko MRPiPS

W myśl art. 29 § 3 K.p. pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, wymiarze przysługującego mu urlopu, obowiązującej go długości okresu wypowiedzenia umowy oraz układzie zbiorowym pracy, którym jest objęty. Jest to tzw. informacja o warunkach zatrudnienia.

Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, w kierowanej do pracownika informacji o warunkach zatrudnienia wskazuje dodatkowo: porę nocną, miejsce, termin i czas wypłaty wynagrodzenia oraz przyjęty sposób potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Od 1 stycznia 2017 r. stan zatrudnienia obligujący pracodawcę do tworzenia regulaminu pracy uległ podwyższeniu (z 20 do 50 pracowników). Tym samym wielu pracodawców zobowiązanych wcześniej do posiadania tego aktu, obecnie może z niego zrezygnować, o czym pisaliśmy w UiPP nr 3/2017, str. 4-6. W praktyce akt ten nierzadko nadal w tych firmach funkcjonuje.

W świetle brzmienia przepisu powołanego na wstępie powstało pytanie: czy pracodawca, u którego fakultatywnie obowiązuje regulamin pracy, powinien rozszerzyć informację o warunkach zatrudnienia o dodatkowe informacje?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Na pytanie naszego Wydawnictwa w tej sprawie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z 13 lutego 2017 r. udzieliło następującej odpowiedzi: "(...) Jeżeli u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 50 pracowników - niezobowiązanego do ustalenia regulaminu pracy - obowiązuje taki regulamin, to należałoby przyjąć, iż niezbędne informacje, o których mowa w przepisie art. 29 § 3 k.p. in fine, zostały już zawarte w treści tego regulaminu i przekazane (podane do wiadomości) pracownika. W związku z powyższym w takiej sytuacji nie znajduje uzasadnienia nakładanie na wspomnianego pracodawcę obowiązku ponownego przekazywania pracownikowi takich informacji (tym bardziej, że obowiązek taki nie ciąży na pracodawcy zobowiązanym do ustalenia regulaminu pracy - tj. co do zasady - zatrudniającym co najmniej 50 pracowników). (...)".

Przykład

W firmie zatrudniającej 35 pracowników funkcjonuje (od 1 stycznia br. fakultatywnie) regulamin pracy określający zarówno obowiązującą w zakładzie porę nocną, jak też miejsce, termin i czas wypłaty wynagrodzenia oraz sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Pracodawca po zatrudnieniu pracownika, realizując obowiązek wynikający z art. 1043 § 2 K.p., zapoznaje go z treścią regulaminu pracy przed dopuszczeniem do pracy. Na tę okoliczność odbiera od zainteresowanego pisemne potwierdzenie zapoznania się z treścią omawianego aktu, które przechowuje w części B jego akt osobowych. Należy uznać, że w ten sposób wypełnia wymogi formalne i jest zwolniony z rozszerzania informacji o warunkach zatrudnienia.

www.KodeksPracy.pl - Regulaminy zakładowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60