kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-R
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 26 (1067) z dnia 31.03.2014

Wprowadzenie regulaminu pracy dotyczy zatrudnionych na etat

Regulaminy pracy tworzy się po osiągnięciu zatrudnienia w firmie wynoszącego 20 lub więcej pracowników. Czy w liczbie tej ujmuje się jedynie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, czy też zatrudnione także np. na podstawie umowy o dzieło?

Przepis prawa zakładowego, jakim jest regulamin pracy, ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Pracodawca nie jest zobligowany do jego wprowadzenia, jeżeli w zakresie w nim przewidzianym obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy lub gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników (art. 104 K.p.). Osiągnięcie w zakładzie poziomu zatrudnienia wynoszącego 20 i więcej pracowników obliguje więc pracodawcę nieobjętego układem do ustalenia regulaminu pracy.

Powołana regulacja odnosi się do liczby zatrudnionych pracowników. Zgodnie z art. 2 K.p. pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, tj. w ramach stosunku pracy. Cechami charakterystycznymi dla stosunku pracy jest wykonywanie przez pracownika pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, w zamian za wypłatę z tego tytułu wynagrodzenia (art. 22 § 1 K.p.). Zatrudnienie w podanych warunkach jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę umowy łączącej strony.

Wszelkie umowy zawierane na gruncie prawa cywilnego, jak umowy o dzieło czy zlecenia nie skutkują podległością pracowniczą i nie zaliczają się do umów nawiązanych na mocy przepisów prawa pracy. Powoduje to, że osoby zatrudnione na podstawie takich umów nie są zaliczane do liczby pracowników, od której zależy wprowadzenie regulaminu pracy.

www.KodeksPracy.pl - Regulaminy zakładowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60