kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 41 (1082) z dnia 22.05.2014

Nowy termin wypłaty wynagrodzenia dla pracowników

W firmie wynagrodzenia wypłacane są 5. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Pracodawca podjął decyzję o zmianie terminu wypłacania pensji, na ostatni dzień danego miesiąca. W zakładzie obowiązuje zarówno regulamin pracy, jak i wynagradzania. W jaki sposób dokonać zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia? Kiedy wejdzie ona w życie? Nadmieniam, że w zakładzie nie ma związków zawodowych.

Wynagrodzenie stanowi świadczenie pieniężne za pracę i zasadniczo przysługuje za pracę wykonaną (art. 80 K.p.). Odpowiednie uregulowania odnośnie terminu i formy jego wypłaty wynikają z przepisów Kodeksu pracy.

Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. W przypadku gdy ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia przypada w dniu wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy. Powyższe zasady wynikają z art. 85 § 1-3 K.p.

Pracodawcy, którzy mają obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy (zatrudniający co najmniej 20 pracowników), informacje odnośnie m.in. terminu, miejsca, czasu i częstotliwości wypłaty wynagrodzenia ustalają w tym regulaminie (art. 1041 § 1 pkt 5 K.p.). Tego aktu prawa zakładowego nie wprowadza się, jeśli w zakresie porządku i organizacji w procesie pracy oraz związanych z nimi praw i obowiązków pracowników obowiązuje układ zbiorowy pracy lub gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników. Inaczej kwestia ustalenia terminu wypłaty została uregulowana w odniesieniu do małych pracodawców, którzy nie mają obowiązku tworzenia regulaminu pracy. Pracodawcy ci informacje m.in. o miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia podają w informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 K.p.).

Zarówno wejście w życie regulaminu pracy, jak i zmiana jego postanowień obowiązuje po upływie 2 tygodni od dnia podania treści regulaminu (zmiany) do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy (art. 1043 § 1 K.p.). Przy czym zmiany regulaminu pracy można dokonać nawet przy sprzeciwie związków zawodowych.


O zmianie postanowień regulaminu pracy należy powiadomić wszystkich pracowników w sposób stosowany w danym zakładzie.


W sytuacji przedstawionej w pytaniu pracodawca może dokonać zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia w zakładzie aneksując zapisy regulaminu pracy. Ma przy tym obowiązek powiadomienia o tej decyzji pracowników, wywieszając np. na tablicy ogłoszeń treść aneksu zmieniającego dotychczasowe zapisy regulaminu pracy. Nowe postanowienia tego regulaminu będą obowiązywały po upływie dwóch tygodni od podania ich do wiadomości załogi firmy.

www.KodeksPracy.pl - Regulaminy zakładowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60