kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-R
Zamknij
A A A

Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników - Dodatek nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (843) z dnia 1.06.2014

Zapoznanie z aktami prawa zakładowego

W naszej firmie obowiązuje regulamin pracy i wynagradzania, a ponadto regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy musimy zapoznawać nowych pracowników ze wszystkimi tymi przepisami oraz z zakresem ich obowiązków?

Zapoznanie z aktami prawa zakładowego
rys. Zapoznanie z aktami prawa zakładowego

Pracodawca jest zobowiązany zaznajamiać pracownika m.in. z zakresem jego obowiązków i podstawowymi uprawnieniami, a także z przepisami o równym traktowaniu w zatrudnieniu (art. 94 pkt 1 i art. 941 K.p.). Konkretyzacja tego ogólnego obowiązku następuje w § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Nakłada on na pracodawcę obowiązek zapoznania pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy z:

 • treścią regulaminu pracy i z informacją dodatkową,
   
 • przepisami i zasadami dotyczącymi bhp,
   
 • zakresem informacji objętych tajemnicą określoną w obowiązujących ustawach dla umówionego z pracownikiem rodzaju pracy,
   
 • obwieszczeniem o czasie pracy.

Jeśli u pracodawcy obowiązują jeszcze inne akty prawa wewnątrzzakładowego, takie jak np. układ zbiorowy pracy czy regulamin ZFŚS, to także z tymi aktami należy zapoznać nowo zatrudnionego pracownika.

Pracodawca powinien zaznajomić pracownika z zakresem jego obowiązków i sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku. Pisemne ustalenie zakresu obowiązków nie jest jednak konieczne. Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 7 stycznia 1998 r., sygn. akt I PKN 457/97, dopełnienie powinności zaznajamiania pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków oraz ze sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach może nastąpić w dowolnej formie, nie wyłączając informacji ustnej.

Oprócz zapoznania z podstawowymi aktami prawa zakładowego pracodawca powinien jeszcze zaznajomić pracowników z:

 • obwieszczeniem o obowiązujących w zakładzie systemach i rozkładach czasu pracy oraz okresach rozliczeniowych (wydawanym w zakładach, w których nie ma obowiązku posiadania regulaminów pracy i wynagradzania),
   
 • informacją o ryzyku zawodowym występującym na danym stanowisku pracy,
   
 • zagrożeniami dla zdrowia i życia występującymi w zakładzie pracy, w tym zasadami postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,
   
 • wykazem pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Informację o zapoznaniu pracownika z powyższymi zagadnieniami można zamieścić w oświadczeniu o zapoznaniu się pracownika z przepisami zakładowymi lub przygotować w tym zakresie odrębne oświadczenie.

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami zakładowymi i dotyczącymi równego traktowania w zatrudnieniu:

Poznań, dnia 6 maja 2014 r.
Mirosława Nurek
referent ds. kadr

Oświadczenie pracownika
o zapoznaniu się z przepisami zakładowymi

Potwierdzam, że w związku z podjęciem zatrudnienia w Zakładzie Gospodarki Terenami Zielonymi w Poznaniu na stanowisku referent ds. kadr zostałam zapoznana z:

 • regulaminem pracy i wynagradzania,
   
 • przepisami dotyczącymi równego traktowania w zatrudnieniu,
   
 • regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Mirosława Nurek
podpis pracownika

www.KodeksPracy.pl - Regulaminy zakładowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60