kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (849) z dnia 1.08.2014

Zmiany w regulaminie wynagradzania a ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

Od maja br. zmieniliśmy zasady wypłaty premii miesięcznej, która była zmniejszana proporcjonalnie za okresy pobierania świadczeń chorobowych. Obecnie premia ulega zmniejszeniu o 2% za każdy dzień absencji, za którą pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Wprowadziliśmy też - od 1 czerwca br. - zmianę w regulaminie przyznawania premii kwartalnej wypłacanej za czas efektywnie przepracowany, wprowadzając zapis, że pracownik zachowuje prawo do premii w okresach absencji chorobowej. Czy zmiany te powodują przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych?

W przypadku premii miesięcznej wprowadzone zmiany nie powodują konieczności przeliczenia podstawy wymiaru świadczeń chorobowych. Premia ta, zarówno przed zmianą regulaminu, jak i po tej zmianie, jest składnikiem wynagrodzenia niewypłacanym za okresy absencji chorobowej, zatem podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych.

Powyższe wynika z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159), dalej: ustawy zasiłkowej.

Zmiana sposobu zmniejszania premii za okresy nieobecności w pracy wpływa jedynie na zasady wliczania jej do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych. Proporcjonalne zmniejszenie premii do okresów pobierania świadczeń chorobowych powodowało uwzględnianie premii w podstawie ich wymiaru po uprzednim jej uzupełnieniu. Natomiast zmniejszanie procentowe (nieproporcjonalne) skutkuje wliczaniem premii do podstawy wymiaru w kwocie faktycznie wypłaconej.

Przykład

Od 1 maja 2014 r. w wyniku zmiany regulaminu premiowania, premia miesięczna ulega procentowemu zmniejszeniu za dni absencji chorobowej. Przed tą datą premia ulegała proporcjonalnemu zmniejszeniu za okresy pobierania świadczeń chorobowych.

Pracownik chorował od 7 do 12 lipca 2014 r. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie wraz z premią, wypłacone za okres od lipca 2013 r. do czerwca 2014 r. W okresie tym pracownik chorował przez 4 dni stycznia 2014 r. W podstawie wymiaru należy uwzględnić wynagrodzenie oraz premię za styczeń 2014 r. po uzupełnieniu.

Jeżeli chodzi o premię kwartalną, to od dnia zmiany regulaminu premiowania nie może ona być uwzględniana w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych. Jeśli zmiana regulaminu nastąpiła w trakcie choroby pracownika, to należy dokonać przeliczenia ustalonej już podstawy wymiaru poprzez wyłączenie z niej kwot premii kwartalnej.

Takie rozstrzygnięcie wynika z faktu, że od dnia zmiany regulaminu premia kwartalna jest wypłacana za okresy pobierania świadczeń chorobowych.

Przykład

Pracownik otrzymuje premie kwartalne, które do 31 maja 2014 r. były wypłacane za czas efektywnie przepracowany (pracownik nie otrzymywał premii za okresy absencji chorobowej). Od 1 czerwca 2014 r., w wyniku zmiany regulaminu premiowania, premia kwartalna jest wypłacana za okresy pobierania świadczeń chorobowych. Tym samym pracownik, który w danym kwartale był nieobecny w pracy z powodu choroby, otrzymuje premię w pełnej wysokości.

Pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby od 20 maja do 10 czerwca 2014 r. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego:

  • od 20 do 31 maja 2014 r. stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od maja 2013 r. do kwietnia 2014 r. oraz 1/12 część premii wypłaconych za II, III i IV kwartał 2013 r. i I kwartał 2014 r.,
     
  • od 1 do 10 czerwca 2014 r. stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie za ww. okres, z tym że bez premii kwartalnych, które od 1 czerwca 2014 r. są wypłacane obok świadczeń chorobowych.

www.KodeksPracy.pl - Regulaminy zakładowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60