kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Dokumentacja kadrowa w firmie - Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 (382) z dnia 10.02.2015

Oświadczenia dotyczące zapoznania z przepisami wewnętrznymi oraz dla korzystania z uprawnień ze stosunku pracy

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca powinien uzyskać jego pisemne potwierdzenie zapoznania się z treścią regulaminu pracy lub z informacją, o której mowa w art. 29 § 3 K.p. oraz z przepisami i zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, z zakresem informacji objętych tajemnicą określoną w obowiązujących ustawach dla umówionego z pracownikiem rodzaju pracy, a także z obwieszczeniem o czasie pracy, o którym mowa w art. 150 K.p. Obowiązek ten wynika z przepisu § 3 rozporządzenia z dnia 28 maja 1996 r. Jeśli u pracodawcy obowiązują jeszcze inne akty prawa wewnątrzzakładowego, takie jak np. regulamin wynagradzania, to również z tymi aktami należy zapoznać każdego nowo zatrudnionego.

Przykład oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z przepisami obowiązującymi w zakładzie pracy

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami zakładowymi i przeszkoleniu

Na pracodawcy ciąży ponadto obowiązek zapoznania pracowników z tekstem przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu.

Ważne: Pracodawca udostępnia pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu w formie pisemnej informacji rozpowszechnionej na terenie zakładu pracy lub zapewnia pracownikom dostęp do tych przepisów w inny przyjęty u niego sposób (art. 941 K.p.).

Przykład oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami o równym traktowaniu w zatrudnieniu

Oświadczenie

Kolejne oświadczenie jakie należy odebrać od nowo przyjętego pracownika dotyczy korzystania lub też rezygnacji z uprawnień związanych z rodzicielstwem, przewidzianych przez prawo pracy, m.in. z prawa do płatnego zwolnienia od pracy na okres dwóch dni w roku kalendarzowym w celu opieki nad dzieckiem do lat 14 lub z uprawnienia do niewyrażenia przez pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia zgody na zatrudnianie w godzinach nadliczbowych lub w porze nocnej. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnień związanych z opieką nad dzieckiem (m.in. określonych w art. 148 pkt 3, art. 178 § 2art. 188 K.p.) może korzystać jedno z nich.

Przykład oświadczenia w sprawie korzystania z uprawnień rodzicielskich

Oświadczenie

Pracownik korzystający ze szczególnych uprawnień związanych z ochroną rodzicielstwa może w każdym czasie zmienić wcześniej podjętą decyzję dotyczącą korzystania bądź rezygnacji z wymienionych uprawnień.

www.KodeksPracy.pl - Regulaminy zakładowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60