kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2019 tekst jednolity
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (386) z dnia 10.04.2015

Określenie w regulaminie terminu wypłaty wynagrodzenia

Czy poprawne jest sformułowanie postanowienia regulaminu pracy wskazujące, że wypłaty wynagrodzenia dokonuje się do 30. dnia miesiąca?

Takie postanowienie regulaminu nie jest prawidłowe, gdyż termin wypłaty wynagrodzenia za pracę pozostaje nieokreślony.

Stosownie do przepisów art. 85 § 1 i 2 K.p. wypłaty wynagrodzenia dokonuje się co najmniej jeden raz w miesiącu w stałym i ustalonym z góry terminie.

Ważne: Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu powinno być wypłacane z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

Jedynie składniki wynagrodzenia za pracę, przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż miesiąc wypłaca się z dołu w terminach określonych w przepisach prawa pracy (np. premie kwartalne, nagrody jubileuszowe).

Postanowienia umów o pracę lub obowiązujących w firmie aktów prawa wewnątrzzakładowego mogą przewidywać wypłatę wynagrodzenia za okresy krótsze niż miesiąc, np. tygodniowe, a także z góry, pod warunkiem, że jest to korzystne dla pracownika. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 4 sierpnia 1999 r. (sygn. akt I PKN 191/99, OSNP 2000/22/814): "(…) art. 85 § 2 K.p. podobnie jak wiele innych przepisów prawa pracy, ma charakter normy semiimperatywnej, jednostronnie bezwzględnie obowiązującej. Jest to norma, która wyznacza minimalny zakres ochrony interesów pracownika jako zwykle słabszej strony stosunku pracy. Zastosowanie takiej normy może być uchylone lub ograniczone przez strony stosunku prawnego tylko wtedy, gdy postanowienia umowy są korzystniejsze dla strony objętej ochroną normatywną. (…)".

Z kolejnych regulacji kodeksowych wynika, iż miejsce, termin oraz czas i sposób wypłaty wynagrodzenia określa regulamin pracy lub przepisy płacowe obowiązujące u danego pracodawcy. Termin wypłaty musi być stały i z góry ustalony. Należy go wskazać jednoznacznie w regulaminie pracy. U pracodawcy, który nie ma obowiązku wprowadzania regulaminu pracy jest podawany w pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia (art. 1041 § 1 pkt 5 K.p. oraz art. 29 § 3 K.p.). Jeśli dzień wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, wynagrodzenie powinno być wypłacone w dniu poprzedzającym ten dzień (a nie w następnym dniu). Termin wypłaty wynagrodzenia można wyznaczyć w tym samym miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje, np. 30. dnia każdego miesiąca, lub w kolejnym miesiącu z podanym wyżej zastrzeżeniem (nie może on przekraczać 10. dnia następnego miesiąca).

  Przykład  

Postanowieniem regulaminu pracy określono że: "Wynagrodzenie za pracę jest wypłacane raz w miesiącu w terminie od 26 do 30 dnia tego miesiąca.".

Jest to rozwiązanie nieprawidłowe, ponieważ z regulaminu nie wynika jednoznacznie kiedy pracownik otrzyma wynagrodzenie. Treść postanowienia należy zmienić wskazując konkretnie: "Termin wypłaty wynagrodzenia przypada na ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego.".


Zwrac
amy uwagę! Pracodawca, który przekazuje wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy pracownika ma obowiązek przekazać polecenie przelewu z takim wyprzedzeniem, aby w dniu ustalonym w regulaminie jako dzień wypłaty wynagrodzenia, pieniądze znajdowały się na rachunku, a pracownik mógł nimi swobodnie dysponować.

Wskazanie terminu wypłaty na dzień przypadający przed zakończeniem miesiąca wiąże się z pewnymi utrudnieniami, co wynika z faktu, iż wypłacając wynagrodzenie za dany miesiąc brak jest pełnej informacji o pracy w ostatnich jego dniach. Może wystąpić bowiem albo praca nadliczbowa, albo niezdolność do pracy czy nieusprawiedliwiona absencja. Każdorazowo niezbędna jest zatem weryfikacja informacji o zdarzeniach, które miały wpływ na wysokość ostatecznego wynagrodzenia za dany miesiąc i odpowiednia korekta dokonanej wypłaty. W przypadku nadpłaty pracodawca korzysta z art. 87 § 7 K.p. Zgodnie z powołanym przepisem z wynagrodzenia za pracę podlegają odliczeniu w pełnej wysokości kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Odliczenia można dokonać nie później niż w najbliższym terminie płatności. Takie odliczenie nie wymaga zgody pracownika (por. wyrok SN z dnia 4 października 1994 r., sygn. akt I PRN 71/94, OSNP 1995/7/89).

Niedotrzymanie przez pracodawcę terminu wypłaty wynagrodzenia skutkuje po stronie pracownika uprawnieniem do odsetek, nawet jeśli opóźnienie było następstwem okoliczności, za które pracodawca nie ponosi odpowiedzialności.

W uzupełnieniu należy dodać, że niewypłacanie przez pracodawcę wynagrodzenia w ustalonym terminie stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika i jest zagrożone karą grzywny (art. 282 § 1 pkt 1 K.p.).

www.KodeksPracy.pl - Regulaminy zakładowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.