kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 55 (1305) z dnia 11.07.2016

Wynagrodzenie za okres zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy

Pracodawca wypowiedział pracownikowi stosunek pracy i w okresie wypowiedzenia zwolnił go z obowiązku świadczenia pracy. Będzie to trwało przez 3 miesiące. Jak ustalić jego wynagrodzenie za ten okres, jeżeli pracownik otrzymuje stałe i zmienne składniki wynagrodzenia?

Zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia w odniesieniu do ogółu pracowników uregulowano ustawowo dopiero od 22 lutego br. W myśl art. 362 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.), w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Do tego przepisu dostosowano też regulacje rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia... (Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 289 ze zm.). W § 5 ust. 2 przewiduje ono, że przy ustalaniu wynagrodzenia m.in. za okres zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia (art. 362 K.p.), stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop.

Wynagrodzenie urlopowe oblicza się natomiast zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.). Przy czym składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu (tu zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy). Z kolei składniki przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, z wyjątkiem stałych miesięcznych, przyjmuje się w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy (w przypadkach znacznego wahania ich wysokości w okresie 12 miesięcy).

Przykład

Pracodawca wręczył pracownikowi 3-miesięczne wypowiedzenie umowy o pracę. Ze względu na to, że pracownik miał dostęp do szczególnie ważnych informacji dotyczących funkcjonowania firmy, został on zwolniony z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia. Do rozwiązania stosunku pracy dojdzie z dniem 30 września 2016 r. Pracownik jest wynagradzany stałym miesięcznym wynagrodzeniem w kwocie 4.500 zł. Ponadto otrzymuje zmienne premie miesięczne do 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatek stażowy w wysokości 675 zł miesięcznie. W okresie od kwietnia do czerwca br. pracownik otrzymał premie w następujących kwotach: kwiecień br. - 450 zł, maj br. - 675 zł i czerwiec br. - 765 zł. W czerwcu br., który jest przyjmowany do ustalenia wynagrodzenia ze składników zmiennych, pracował też w nadgodzinach z przekroczeń dobowych w wymiarze 20 godzin, za które otrzymał 894,80 zł. W okresie od kwietnia do czerwca 2016 r. pracownik łącznie z nadgodzinami przepracował 524 godziny.

Ustalenie wynagrodzenia za okres zwolnienia ze świadczenia pracy:

- wynagrodzenie zasadnicze i dodatek stażowy:
4.500 zł + 675 zł = 
5.175 zł,
- wynagrodzenie ze składników zmiennych:
(450 zł + 675 zł + 765 zł + 894,80 zł) : 524 godz. =
5,31 zł,
- wynagrodzenie za lipiec br.:
5.175 zł + (168 godz. × 5,31 zł) =
6.067,08 zł,
- wynagrodzenie za sierpień br.
(takie samo wynagrodzenie przysługuje też za wrzesień br.):
5.175 zł + (176 godz. × 5,31 zł) =
6.109,56 zł.

www.KodeksPracy.pl - Wynagrodzenia i inne świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60