kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (428) z dnia 10.01.2017

Prowizja w wynagrodzeniu urlopowym

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze oraz prowizję (określony procent wartości sprzedaży) w przypadku osiągnięcia przez sklep określonego poziomu obrotu. Choć prowizja, co do zasady, powinna być wypłacana co miesiąc, zdarza się, że z powodu zbyt małych obrotów nie jest przyznawana. Czy w miesiącu, w którym pracownik nie uzyskał prowizji, ale skorzystał z urlopu wypoczynkowego, w wynagrodzeniu urlopowym należy uwzględnić średnią z prowizji wypłaconych w poprzednich trzech miesiącach?

Tak. Przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego należy uwzględnić prowizję, ponieważ nie ma przepisów, które pozwoliłyby wyłączyć ten składnik wynagrodzenia z podstawy urlopowej.

Stosownie do art. 172 K.p., za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zasady obliczania wynagrodzenia za czas urlopu ustalone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego... (Dz. U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.), dalej rozporządzeniu urlopowym.

Przepisy prawne Rozporządzenie urlopowe dostępne jest
w serwisie www.przepisy.gofin.pl

Zgodnie z tym rozporządzeniem, wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem:

 • jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
   
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
   
 • gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
   
 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
   
 • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
   
 • dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
   
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
   
 • kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
   
 • nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
   
 • odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,
   
 • wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

Prowizja, o której mowa w pytaniu, nie należy do żadnej z wymienionych kategorii, w związku z czym powinna być uwzględniona w wynagrodzeniu urlopowym pracownika. Stanowi ona zmienny składnik wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż miesiąc, gdyż przysługuje w zróżnicowanej wysokości i jest wypłacana z częstotliwością miesięczną. W myśl § 8 rozporządzenia urlopowego, takie składniki uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach znacznego wahania ich wysokości mogą być przyjęte z okresu nieprzekraczającego 12 miesięcy kalendarzowych.

W sytuacji wskazanej w pytaniu, gdy w miesiącu korzystania z urlopu prowizja nie jest wypłacana, pracownik urlopowany będzie w korzystniejszej sytuacji niż pracownicy świadczący w tym okresie pracę. Jego wynagrodzenie będzie bowiem wyższe niż byłoby, gdyby przez cały miesiąc pracował. Jednak taka jednostkowa sytuacja nie zmienia, naszym zdaniem faktu, że nie ma podstaw prawnych, aby w podstawie urlopowej prowizji nie uwzględnić.

www.KodeksPracy.pl - Wynagrodzenia i inne świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60