kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2023 tekst jednolity
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017

Wynagrodzenie prowizyjne i akordowe w wynagrodzeniu urlopowym

Zarówno prowizja, jak i wynagrodzenie akordowe stanowią zmienne składniki wynagrodzenia. Najczęściej wypłacane są one za okresy miesięczne. Podlegają wówczas uwzględnieniu w podstawie wynagrodzenia urlopowego. Pracodawca nie może, nawet poprzez wprowadzenie odpowiednich postanowień w regulaminie wynagradzania, wyłączyć tych składników z podstawy wynagrodzenia za urlop.

Wynagrodzenie urlopowe

Jak wynika z art. 172 K.p. za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.

Szczegółowo kwestię uwzględniania poszczególnych składników płacy w wynagrodzeniu urlopowym reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.). W § 8 rozporządzenia określono zasadę uwzględniania zmiennych miesięcznych składników wynagrodzenia w wynagrodzeniu urlopowym. Stanowi on, że składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, z wyjątkiem stałych miesięcznych, przyjmuje się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W razie gdyby wysokość tych składników ulegała znacznym wahaniom, to przyjmuje się je przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Natomiast § 6 powołanego rozporządzenia wymienia katalog świadczeń, które podlegają wyłączeniu z podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego. Nie ma wśród nich prowizji ani wynagrodzenia akordowego. Dlatego pracodawca nie może wyłączyć prowizji i wynagrodzenia akordowego (zmienne miesięczne składniki wynagrodzenia) z podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop.

Prowizja

Wynagrodzenie prowizyjne ustala się jako procent od wartości wykonanej pracy. Podstawą do jego obliczenia jest najczęściej wielkość obrotu, uzyskanego dochodu, wartości sprzedanych towarów, usług lub liczba pozyskanych klientów. Zdarza się, że jest ono jednym ze składników wynagrodzenia pracownika, na które składa się stawka zasadnicza i prowizja. W takim przypadku suma obu składników w miesiącu nie może wynieść mniej niż wynagrodzenie minimalne.

Wynagrodzenie prowizyjne stanowi zmienny składnik wynagrodzenia, gdyż przysługuje pracownikom za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, choć może mieć w poszczególnych miesiącach zróżnicowaną wysokość.

Istotę wynagrodzenia prowizyjnego wyjaśnił Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 8 czerwca 1993 r., sygn. akt III AUr 199/93, uznając, że: "(...) taka forma płac stosowana jest gdy pracownik działa w imieniu zakładu pracy, zaś jego wynagrodzenie zależne jest od kwot pieniężnych, na które opiewają określone transakcje lub czynności, zaś stawka takiego wynagrodzenia nie odnosi się do konkretnych kwot, te są bowiem w chwili zawierania umowy nieznane, ale regulowana jest odpowiednim procentem od obrotu lub dochodu".

Wynagrodzenie akordowe

W systemie akordowym wysokość wynagrodzenia pracowników zależy zasadniczo od wyników ich pracy. System ten zakłada wynagradzanie pracowników według stawek akordowych mierzonych ilością pracy (produktów lub operacji) możliwej do wykonania w określonej jednostce czasu pracy bądź jednostkową ceną za wykonanie określonej ilości pracy, przy ustaleniu minimalnej stawki wynagrodzenia godzinowego gwarantowanej pracownikowi na wypadek braku pracy (przestoju). Tak uznał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do wyroku z dnia 21 września 2001 r., sygn. akt I PKN 626/00. Ponadto stwierdził, że akordowy system wynagradzania pracowników nie może obowiązywać bez wprowadzenia norm pracy. Norma pracy kształtuje wysokość odpowiadającego tej pracy wynagrodzenia i stanowi tym samym podstawowy element akordowej formy wynagradzania. Przy czym stawka akordowa powinna wynikać z wysokości wynagrodzenia za wykonanie obowiązującej normy (przykład).

Obliczanie wynagrodzenia urlopowego

Wynagrodzenie urlopowe oblicza się:

 • dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie
   
 • mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu (§ 9 powołanego rozporządzenia).

Przykład

Pracownik zatrudniony na pełny etat otrzymuje wynagrodzenie akordowe oraz wynagrodzenie stałe miesięczne w wysokości 1.800 zł. W lutym 2017 r. korzystał z 6 dni (48 godzin) urlopu wypoczynkowego. Za 3 miesiące poprzedzające korzystanie z urlopu za zapakowane towary otrzymał wynagrodzenie akordowe w następujących wysokościach: za listopad 2016 r. - 900 zł (zapakowane 300 szt.), za grudzień 2016 r. - 1.050 zł (zapakowane 350 szt.), a za styczeń 2017 r. - 810 zł (zapakowane 270 szt.). Wynagrodzenie jest płatne w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego.

Wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych za luty 2017 r. wyniesie:

   (900 zł + 1.050 zł + 810 zł) : (160 godz. + 168 godz. + 168 godz.) = 5,56 zł;

   5,56 zł × 48 godz. = 266,88 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)

www.KodeksPracy.pl - Wynagrodzenia i inne świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

grudzień 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.