kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2024 tekst jednolity
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 29 (1486) z dnia 9.04.2018

Wynagrodzenie kadry zarządzającej poza regulaminem

Warunki płacowe pracowników zatrudnionych w danej firmie mogą wynikać z powszechnych przepisów prawa pracy, regulacji zakładowych lub umowy o pracę. Każdy z tych aktów może przewidywać określone uprawnienia dla pracowników, zarówno płacowe, jak i pozapłacowe. Dla pracowników kadry zarządzającej szczególnej wagi nabiera umowa o pracę, jako podstawowy dokument określający ich wynagrodzenie za pracę.

Dla zarządzających ważna umowa

W zakładach zatrudniających co najmniej 50 pracowników warunki płacowe powinny być określone w regulaminie wynagradzania, chyba że pracownicy objęci są układem zbiorowym pracy. Kodeks pracy nie pozwala jednak na uregulowanie w tych aktach zakładowych warunków płacowych kadry zarządzającej (art. 24126 § 2 K.p.). Do kadry tej zalicza się pracowników kierujących jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępców, pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy oraz głównych księgowych (art. 128 § 2 pkt 2 K.p.). Dla takich pracowników źródłem uprawnień płacowych jest tylko umowa o pracę i przepisy rangi powszechnej (ustawy i rozporządzenia). Należy mieć przy tym na uwadze, że definicja kadry zarządzającej jest stosunkowo wąska, nie są bowiem w niej uwzględniani kierownicy średniego szczebla, brygadziści czy inni pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach. Warunki wynagradzania takich pracowników mogą być więc regulowane przez przepisy zakładowe, w przeciwieństwie do ścisłego pionu kierowniczego.

Kadra zarządzająca nie może nabywać uprawnień płacowych na podstawie zapisów układu zbiorowego lub regulaminu wynagradzania. Jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego, do świadczeń płacowych w sensie ścisłym nie zalicza się jednak świadczeń pośrednio związanych z wykonywaniem pracy, takich jak np. nagroda jubileuszowa czy odprawa emerytalno-rentowa. W konsekwencji można uznać, że podstawą prawną wypłaty kadrze zarządzającej tego rodzaju świadczeń mogą być przepisy zakładowe (patrz ramka). Nie można tego natomiast powiedzieć o takich składnikach wynagrodzenia, jak premie, dodatki, czy inne świadczenia typowo wynagrodzeniowe. W tym przypadku uregulowanie warunków ich wypłaty dla kadry zarządzającej powinno nastąpić w umowie o pracę, chyba że prawo do nich wynika wprost z przepisów ustawowych. Należy przy tym mieć na uwadze, że przepisy prawa pracy ograniczają niekiedy wysokość i zakres świadczeń dla kadry zarządzającej (np. na mocy tzw. ustawy kominowej) czy prawo do dodatków, np. za nadgodziny.

Dwie "kominówki"

W niektórych firmach warunki wynagradzania kadry zarządzającej ograniczone są przez przepisy tzw. ustawy kominowej. Chodzi tu głównie o kadrę zarządzającą w spółkach prawa handlowego z przeważającym (powyżej 50%) udziałem Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego. Do 8 września 2016 r. zasady jej wynagradzania wynikały z tzw. pierwszej ustawy kominowej, tj. ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1222 ze zm.). Od 9 września 2016 r. kadra zarządzająca w takich podmiotach została objęta zakresem drugiej ustawy kominowej, tj. ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190). Pierwsza "kominówka" (nadal obowiązująca) dotyczy aktualnie takich podmiotów, jak m.in. przedsiębiorstwa państwowe czy samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Druga reguluje zasady wynagradzania m.in. kadry zarządzającej spółek prawa handlowego z całkowitym lub większościowym udziałem Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego.

Zarówno pierwsza, jak i druga ustawa kominowa ograniczają zakres i wysokość świadczeń płacowych dla kadry zarządzającej w podmiotach objętych zakresem tych ustaw. Trzeba jednak podkreślić, że od 9 września 2016 r. nie dotyczy to głównego księgowego. W okresie, w którym obowiązywała wyłącznie pierwsza ustawa kominowa, główni księgowi spółek z przeważającym udziałem Skarbu Państwa lub gminy podlegali zapisom tej ustawy. Wejście w życie drugiej ustawy kominowej spowodowało wyłączenie ich spod zakresu dotychczasowej ustawy. Ta grupa pracowników nie została jednak objęta drugą ustawą kominową. W konsekwencji warunki wynagradzania głównych księgowych wspomnianych spółek zostały oparte na ogólnych zasadach kodeksowych. Tak jak w przypadku innych pracowników zarządzających podlegających Kodeksowi pracy, ich świadczenia płacowe powinny więc być uregulowane zasadniczo w umowie o pracę.

"W umowie o pracę nie jest dopuszczalne zaliczenie pracownika zajmującego stanowisko kierownika działu ekspedycji do grona osób zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy z intencją wyłączenia go z oddziaływania regulaminu wynagradzania, jeżeli kompetencje tego pracownika nie mają charakteru zarządczego".

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2007 r., sygn. akt I PK 105/07


"Odprawa emerytalna jako świadczenie jednorazowe, do którego prawo nabywane jest pod pewnymi warunkami, nie ma charakteru wynagrodzenia za pracę. Zasady wynagradzania w rozumieniu art. 24126 § 2 K.p. nie obejmują zatem odprawy emerytalnej. Tym samym zakładowy układ zbiorowy pracy może zawierać uregulowania odpraw emerytalnych należnych osobom zarządzającym zakładem pracy".

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2003 r., sygn. akt II UK 1/02


"Przez »zasady wynagradzania« z art. 24126 § 2 K.p. należy rozumieć postanowienia określające warunki przyznawania wynagrodzenia za pracę oraz innych (dodatkowych) jego składników. Przepis ten nie obejmuje »zasad przyznawania innych świadczeń związanych z pracą«, np. nagród jubileuszowych lub odpraw pieniężnych w związku z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę".

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 1999 r., sygn. akt I PKN 634/98


"Ustalenie warunków wynagradzania pracownika zarządzającego zakładem pracy w imieniu pracodawcy przez odesłanie do postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy nie narusza art. 24126 § 2 K.p.".

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2009 r., sygn. akt I PK 49/09

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.)

www.KodeksPracy.pl - Wynagrodzenia i inne świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.