kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2024 tekst jednolity
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 1.08.2019

Wypłata wynagrodzenia pracownikowi, który porzucił pracę

Pracownik porzucił pracę i nie odebrał wynagrodzenia, które wypłacaliśmy mu, na jego wniosek, do rąk własnych. Czy powinniśmy wysłać je przekazem pocztowym, czy pozostawić w kasie zakładu?

Za wykonaną pracę przysługuje wynagrodzenie (art. 80 K.p.). Porzucenie przez pracownika pracy, nie zwalnia pracodawcy z jego zapłaty.

Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy (art. 86 § 1 K.p.). Ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia jest terminem spełnienia świadczenia, co oznacza, że w tym dniu jest ono należne pracownikowi (pracownik staje się wierzycielem, a pracodawca dłużnikiem). Z każdym następnym dniem, jeżeli wynagrodzenie nie zostanie wypłacone/postawione do dyspozycji pracownika, pracodawca popada w opóźnienie.

Ważne: Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych (art. 86 § 3 K.p.).

W przypadku niedochowania terminu wypłaty, pracownik ma prawo żądać od zatrudniającego oprócz należności głównej (wynagrodzenia) także odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia (art. 481 § 1 K.c. w związku z art. 300 K.p.). Przy czym żądanie to musi być wyraźnie zakomunikowane.

Przykład

W regulaminie pracy przewidziano, że wynagrodzenie za pracę jest wypłacane 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje. Jeden z pracowników, począwszy od 26 czerwca br. nie stawiał się do pracy, nie usprawiedliwiając swojej nieobecności. W związku z tym pracodawca rozwiązał z nim umowę o pracę z dniem 15 lipca br. Za przepracowaną część czerwca br. pracownikowi należało wypłacić wynagrodzenie w terminie przewidzianym w regulaminie, tj. 10 lipca 2019 r. Tego dnia wynagrodzenie powinno pozostawać do dyspozycji pracownika, co w przypadku pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie do rąk własnych oznacza, że zatrudniający w tym dniu musiał być przygotowany do przekazania pracownikowi wypłaty w formie gotówkowej.


Przedstawione przez Czytelnika z pytania okoliczności wskazują jednak, że to nie pracodawca nie dopełnił swoich obowiązków, a pracownik zaniechał odbioru wynagrodzenia. W konsekwencji, po stronie pracodawcy nie powstaną dodatkowe koszty związane z wypłatą odsetek za opóźnienie. Skoro strony umówiły się, że pracownik będzie odbierał wynagrodzenie osobiście, to pracodawca ma prawo oczekiwać, że to nastąpi. Poza utrzymywaniem stałej gotowości do ewentualnej wypłaty (w razie gdyby pracownik po nią się zgłosił), nie musi więc podejmować żadnych działań.

Pracodawca zamierzając rozliczyć się z pracownikiem, który porzucił pracę może skorzystać z dostępnych prawnie rozwiązań. Pierwsze z nich polega na wysłaniu wynagrodzenia przekazem pocztowym na podany przez pracownika do akt osobowych adres. Jest to jednak czynność ryzykowna, bowiem przekazana w ten sposób wypłata może trafić do rąk osoby trzeciej. O ile fakt przekazania środków pieniężnych przez operatora pocztowego innej osobie niż adresatowi nie będzie nielegalny, to działanie pracodawcy może zostać uznane za niezgodne z prawem w związku z niedopełnieniem obowiązku dostarczenia "do rąk własnych", a więc na rzecz wierzyciela. Dodajmy, że krąg osób, którym można wydać, poza adresatem, pieniądze z przekazu pocztowego został określony w art. 37 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.).

Drugim rozwiązaniem jest złożenie należnego wynagrodzenia do depozytu sądowego. W myśl art. 467 K.c., dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu, jeżeli:

 • wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela, 
   
 • wierzyciel nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych ani przedstawiciela uprawnionego do przyjęcia świadczenia, 
   
 • powstał spór, kto jest wierzycielem, 
   
 • z powodu innych okoliczności dotyczących osoby wierzyciela świadczenie nie może być spełnione.
Ważne: Przepis art. 468 K.c. wymaga, aby o złożeniu w depozycie przedmiotu świadczenia (tu wynagrodzenia) poinformować wierzyciela (pracownika), ale można tego nie czynić, jeżeli zawiadomienie takie napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.

W omawianej sytuacji warto wysłać informację o złożeniu wynagrodzenia do depozytu sądowego na znany pracodawcy adres.

W sprawach o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego właściwy jest sąd miejsca wykonania zobowiązania, a jeżeli miejsca tego nie da się ustalić - miejsca zamieszkania wierzyciela, w przypadku zaś, gdy wierzyciel jest nieznany lub nie jest znane miejsce jego zamieszkania - sąd miejsca zamieszkania dłużnika (art. 692 K.p.c.). W sądzie należy złożyć wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, który podlega opłacie.

Bez względu na zachowanie pracodawcy oraz ewentualnie wybrany sposób rozliczenia z byłym pracownikiem, pamiętać należy o przedawnieniu roszczeń, co w przypadku stosunku pracy następuje z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 291 § 1 K.p.).

Zwracamy uwagę! W razie rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę należy zweryfikować uprawnienia urlopowe pracownika. W przypadku niewykorzystania przez niego urlopu wypoczynkowego (za bieżący rok ustalonego proporcjonalnie do przepracowanego okresu, ewentualnie zaległego) pracownikowi przysługuje ekwiwalent. Jego wypłata powinna nastąpić w dniu rozwiązania umowy o pracę. Jeżeli pracodawca nie wypłaci pracownikowi ekwiwalentu za urlop w tym dniu, to były pracownik może żądać odsetek za opóźnienie (liczonych od dnia następnego po dacie rozwiązania stosunku pracy), co wynika z powołanego już wcześniej art. 481 K.c. w związku z art. 300 K.p.

www.KodeksPracy.pl - Wynagrodzenia i inne świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.