kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-R
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (388) z dnia 10.05.2015

Przekazywanie pracownikom odcinków wynagrodzeń

Czy pracodawca jest zobowiązany comiesięcznie przekazywać każdemu zatrudnionemu odcinki (paski) wynagrodzeń?

Pracodawca nie ma takiego obowiązku.

Wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wszystkich jego składników, powinno wynikać z postanowień umownych (art. 29 § 1 pkt 3 K.p.), a więc każdy zainteresowany zna jego wysokość już w momencie przystępowania do pracy. Jednakże w treści tego dokumentu nie podaje się wszystkich danych w tym zakresie odsyłając do przepisów prawa (regulaminów, układów czy ustaw). Ustawodawca nie obliguje jednakże pracodawców do dostarczania pracownikom tzw. odcinków płacowych. Takie też wnioski wynikają ze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, która na stronie internetowej (www.pip.gov.pl) informuje, że: "Nie ma przepisu prawnego zobowiązującego pracodawcę do wystawiania tzw. »pasków z wypłaty« (…)". Jak podkreśla Inspekcja zgodnie z treścią art. 85 § 5 K.p. pracodawca, na żądanie pracownika, jest jednak obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie, a także regulamin wynagradzania lub układ zbiorowy pracy i wyjaśnić ich treść (art. 772 § 5art. 24112 § 2 pkt 3 K.p.). W szczególności pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikowi ewidencję czasu pracy (art. 149 § 1 K.p.). Należy też pamiętać o obowiązku założenia i prowadzenia odrębnie dla każdego pracownika imiennej karty (listy) wypłacanego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą. Taki obowiązek przewiduje przepis § 8 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. nr 62, poz. 286 z późn. zm.). Ponieważ dane zawarte w tym dokumencie mają charakter danych osobowych, pracownikowi należy umożliwić bieżący wgląd do niego.

Nie ma przeszkód aby pomimo braku obowiązku pracodawca doręczał comiesięcznie zainteresowanym odcinki ich wynagrodzeń. Taka praktyka według Inspekcji mogłaby zostać umocowana w wewnętrznych przepisach płacowych. Nic też nie stoi na przeszkodzie aby była przedmiotem przyjętej w zakładzie praktyki.


Zwracamy uwagę!
Od powinności doręczania odcinków wynagrodzeń należy odróżnić coroczny obowiązek informowania o składkach ZUS oraz uzyskanych dochodach, które zostały uregulowane odpowiednio przepisami ustaw o sus i pdof.

www.KodeksPracy.pl - Wynagrodzenia i inne świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60