kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 4 (1254) z dnia 14.01.2016

Zatrudnienie po stażu a szkolenie bhp i badania wstępne

Zatrudniamy pracownika w ramach stażu na podstawie skierowania z urzędu pracy. Bezpośrednio po zakończeniu stażu zatrudnimy go na roczną umowę o pracę. Czy taki pracownik musi ponownie przejść badania wstępne i szkolenie z zakresu bhp? (pytanie z dyaskusji na www.forum.gofin.pl nr 972466)

TAK. Co prawda z pytania nie wynika, czy zatrudniana osoba ma wykonywać pracę na takim samym stanowisku lub na stanowisku o takich samych warunkach pracy jak w czasie stażu, ale nawet te okoliczności nie wpłyną na konieczność przeprowadzenia badań wstępnych i szkolenia bhp.

Na mocy art. 229 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

  • osoby przyjmowane do pracy,
     
  • pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Ustawodawca zwolnił z obowiązku wykonania badań osoby:

  • przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą,
     
  • przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy; warunkiem jest przedstawienie pracodawcy aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie wystawionym przez poprzedniego pracodawcę, oraz stwierdzenie przez nowego pracodawcę, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy w jego zakładzie. Regulacji tej nie podlegają osoby przyjmowane do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Natomiast kwestie przeszkolenia w zakresie bhp reguluje art. 2373 § 2 K.p. Stanowi on, że pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi szkolenie bhp przed dopuszczeniem go do pracy. Jedyne wyłączenie dotyczy sytuacji, w której pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z nim kolejnej umowy o pracę.

W przypadku poruszonym w pytaniu pracownik najprawdopodobniej podejmuje pracę na stanowisku, które zajmował w czasie stażu u danego pracodawcy (lub na stanowisku o takich samych warunkach pracy). Jest również zachowany warunek bezpośredniości zatrudnienia po stażu, co ma znaczenie w przypadku szkolenia z zakresu bhp. Ale nie jest spełniony wymóg, aby osoba, która nawiązuje kolejny stosunek pracy, była uprzednio zatrudniona również na podstawie stosunku pracy, czyli miała w poprzednim zatrudnieniu status pracownika, wynikający z Kodeksu pracy. Warunku tego nie spełnia osoba bezrobotna odbywająca staż u danego pracodawcy na podstawie skierowania z urzędu pracy. Nie łączy jej bowiem z pracodawcą organizującym staż stosunek pracy.

Zatrudnienie stażysty po odbyciu stażu u dotychczasowego pracodawcy wymaga więc wysłania go na wstępne badania lekarskie oraz przeszkolenie go przed dopuszczeniem do pracy w zakresie bhp. Nie miał on bowiem w czasie stażu statusu pracownika.

www.KodeksPracy.pl - Bezpieczeństwo i higiena pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumBHP.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60