kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (406) z dnia 10.02.2016

Obowiązki pracodawcy w związku z wszczęciem postępowania w sprawie choroby zawodowej pracownika

Do zakładu pracy wpłynęło zawiadomienie od państwowego inspektora sanitarnego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia u pracownika choroby zawodowej. Czy w związku z tym ciążą na pracodawcy jakieś obowiązki?

Pracodawca jest zobowiązany do współpracy z państwowym inspektorem sanitarnym w zakresie ustalenia przyczyn powstania choroby zawodowej oraz charakteru i rozmiaru zagrożenia tą chorobą. Ma on obowiązek niezwłocznego przystąpienia do usunięcia czynników powodujących powstanie choroby zawodowej i zastosowania innych niezbędnych środków zapobiegawczych zapewnienia realizacji ewentualnych zaleceń lekarskich oraz dokonania stosownego wpisu w rejestrze podejrzeń zachorowania na choroby zawodowe.

Ważne: Za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym" (art. 2351 K.p.).

Wykaz chorób zawodowych, okres w jakim wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym, sposób i tryb postępowania dotyczący zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych, a także podmioty właściwe w sprawie rozpoznawania chorób zawodowych określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w tej sprawie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1367).

Zgodnie z powyższymi przepisami, stwierdzenie choroby zawodowej jest poprzedzone przeprowadzeniem postępowania obejmującego zarówno rozpoznanie kliniczne choroby, jak i rozstrzygnięcie w sposób jednoznaczny lub zgodnie z zasadą przeważającego prawdopodobieństwa, o przyczynie zmian chorobowych. Proces orzekania o chorobie zawodowej bywa długotrwały ze względu na swoją wieloetapowość (zgłoszenie podejrzenia, sporządzenie oceny narażenia zawodowego, ustalenie rozpoznania i powiązanie go z narażeniem zawodowym, wydanie decyzji administracyjnej stwierdzającej chorobę zawodową). Na każdym z etapów tego postępowania, pracodawca jest zobowiązany do współdziałania z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym. Ponadto, zgodnie z art. 230 K.p., w razie stwierdzenia u pracownika objawów wskazujących na powstawanie choroby zawodowej, pracodawca ma obowiązek, na podstawie orzeczenia lekarskiego, w terminie i na czas określony w tym orzeczeniu, przenieść pracownika do innej pracy nienarażającej go na działanie czynnika, jaki wywołał te objawy. Jeżeli przeniesienie do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy.

Pracodawca jest także obowiązany do zaprowadzenia (o ile nie prowadził już wcześniej) rejestru obejmującego przypadki stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby oraz dokonanie w nim stosownego wpisu (art. 235 § 4 K.p.).

www.KodeksPracy.pl - Bezpieczeństwo i higiena pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumBHP.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60