kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (410) z dnia 10.04.2016

Czas wolny na przeprowadzanie badań okresowych

Pracownik skierowany na badania okresowe domaga się od pracodawcy udzielenia w tym celu dnia wolnego od pracy, tj. 8 godzin. Zazwyczaj skierowani pracownicy nie odbywają wielu dodatkowych badań i po kilku godzinach otrzymują orzeczenie o zdolności do pracy. Czy po badaniach pracownik powinien wrócić na pozostały czas do pracy, czy przysługuje mu cały dzień wolny?

Pracownik wykonujący profilaktyczne badania lekarskie (okresowe lub kontrolne) w czasie pracy, po wykonaniu tych badań jest obowiązany niezwłocznie wrócić do pracy. W razie niedopełnienia tego obowiązku pracodawca może uznać nieobecność pracownika za nieusprawiedliwioną (bez prawa do wynagrodzenia), a także zastosować wobec niego karę porządkową.

Ważne: Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom, na swój koszt, profilaktyczną opiekę lekarską, na którą składają się trzy rodzaje badań: wstępne, okresowe, kontrolne.

Zgodnie z art. 229 K.p., pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Aktywne druki i formularze Wzór skierowania na badania profilaktyczne
dostępny jest w serwisie
www.druki.gofin.pl

Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

Zarówno z powyższego, jak i żadnego innego przepisu nie wynika, że pracownikowi przysługuje dzień wolny na przeprowadzenie badań profilaktycznych. O ile pracodawca nie postanowił inaczej w regulacjach wewnątrzzakładowych (np. w regulaminie pracy), pracownik niezwłocznie po odbyciu badań powinien powrócić do pracy.

W przypadku, gdyby tak się jednak nie stało, pracodawca może żądać od pracownika wyjaśnień, z jakiego powodu nie stawił się w pracy po zakończeniu badań w danym dniu roboczym. Pracodawca może również podjąć próbę potwierdzenia wersji pracownika, kontaktując się bezpośrednio z daną placówką medycyny pracy, w celu ustalenia dokładnej godziny wizyty lekarskiej, a także przybliżonego czasu jej trwania. Jeśli pracownik nie będzie w stanie wyjaśnić przyczyny swojej nieobecności w pracy w dniu, w którym wykonywał badania profilaktyczne, a z ustaleń pracodawcy będzie wynikało, że badania te zakończyły się w porze umożliwiającej pracownikowi powrót do pracy, pracodawca może zaliczyć do czasu pracy pracownika wyłącznie czas, jaki faktycznie poświęcił na wykonanie badań, a także szacowany czas, jaki poświęciłby na powrót do pracy. Pozostałą część czasu pracy może uznać za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy (bez prawa do wynagrodzenia), a także zastosować wobec pracownika karę porządkową, o jakiej mowa w art. 108 K.p.

www.KodeksPracy.pl - Bezpieczeństwo i higiena pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumBHP.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60