kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-R
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 92 (1342) z dnia 17.11.2016

Pierwsza pomoc w firmie

Prowadzę własną firmę zajmującą się produkcją okien i drzwi. Ile osób powinno być przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy w firmie? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1043631)

Do obowiązków pracodawcy w zakresie bhp należy m.in. wyznaczenie pracowników do:

  • udzielania pierwszej pomocy,
     
  • wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Liczba pracowników wyznaczonych m.in. do udzielania pierwszej pomocy, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń. Co istotne, w przypadku zatrudniania przez pracodawcę wyłącznie pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych działania z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników pracodawca może wykonywać osobiście. Tak wynika z art. 2091 § 4 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666).

Informacja o wyznaczonych pracownikach musi zawierać: ich imię i nazwisko, miejsce wykonywania pracy oraz numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

Ponadto pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. Dokonać tego należy w szczególności poprzez zapewnienie:

  • punktów pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne,
     
  • apteczek w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.

Tak stanowi § 44 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.).

Każdorazowo ilość i usytuowanie punktów pierwszej pomocy i apteczek należy uzgodnić z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Lekarz bierze wówczas pod uwagę rodzaj i nasilenie występujących zagrożeń. Również w kwestii ich wyposażenia wymagane jest porozumienie się z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Dodatkowo w punktach pierwszej pomocy, jak i przy apteczkach, w widocznych miejscach trzeba wywiesić instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy przeszkolonych pracowników, wyznaczonych do udzielania tej pomocy.


Obsługa punktów i apteczek na każdej zmianie roboczej musi być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

www.KodeksPracy.pl - Bezpieczeństwo i higiena pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumBHP.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60