kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 37 (1182) z dnia 7.05.2015

Szkolenie bhp i badania dla byłego stażysty

Od pięciu miesięcy bezrobotny odbywa u nas staż na podstawie skierowania z urzędu pracy. Po jego zakończeniu mamy obowiązek zatrudnić go na okres 3 miesięcy, na podstawie umowy o pracę. Przed rozpoczęciem stażu bezrobotny przeszedł badania profilaktyczne (skierował go na nie PUP), a u nas w zakładzie odbył szkolenie bhp. W ramach umowy o pracę ma on pracować na takim samym stanowisku i w tych samych warunkach co na stażu. Czy po zawarciu umowy będziemy musieli skierować go na wstępne badania lekarskie i szkolenie z zakresu bhp?

TAK. W sytuacji przedstawionej w pytaniu nie zachodzą przesłanki zwolnienia z obowiązku wykonania badań wstępnych i wstępnego szkolenia bhp. Wprawdzie pracownik podejmie pracę na takim samym stanowisku co poprzednio (prawdopodobnie bezpośrednio po zakończeniu stażu), to jednak będzie musiał przejść wstępne badania profilaktyczne i szkolenie bhp.

Warunki zwolnienia z tego badania i szkolenia uregulowane są w art. 229 § 1art. 2373 § 2 Kodeksy pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.). Pierwszy ze wskazanych przepisów stanowi m.in., że wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą. Z kolei zgodnie z art. 2373 § 2 K.p. szkolenie bhp pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z nim kolejnej umowy o pracę.

W omawianej sprawie z pewnością spełniony jest warunek podjęcia pracy na tym samym stanowisku (w tych samych warunkach) co poprzednio. Również podmiot zatrudniający jest faktycznie taki sam. Zakładamy też, że planowane nawiązanie stosunku pracy ma nastąpić następnego dnia po zakończeniu stażu. Brakuje jednak spełnienia jednej, podstawowej przesłanki zwolnienia ze szkolenia bhp i badań wstępnych, którą jest zatrudnienie osoby posiadającej uprzednio status pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy.

Bezrobotny odbywający staż na podstawie skierowania z urzędu pracy nie jest pracownikiem zakładu, który go przyjął na staż.

Oba przepisy powołane wcześniej odnoszą się do sytuacji, w której ponowne zatrudnienie w ramach stosunku pracy następuje po zakończeniu poprzedniego takiego zatrudnienia. Ponieważ stażysta nie jest pracownikiem, nie można zastosować do niego tych regulacji. Pracodawca w sensie prawnym był bowiem tylko organizatorem stażu.

www.KodeksPracy.pl - Bezpieczeństwo i higiena pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumBHP.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60