kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

W zakładzie pracy wynagrodzenia są płatne w dwóch terminach. Dla pracowników biurowych w ostatnim roboczym dniu miesiąca, a dla pozostałych 10. dnia następnego miesiąca. Z jakiego okresu składniki należy przyjąć do ustalenia wynagrodzenia za urlop?

Do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop zalicza się składniki wynagrodzenia wypłacone w okresie, który jest przyjmowany do podstawy wynagrodzenia urlopowego, bez względu na to, za jaki miesiąc przysługiwały.

Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje takie wynagrodzenie, jakie by uzyskał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki za okresy nie dłuższe niż miesiąc mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 (ewentualnie do 12) miesięcy poprzedzających urlop (art. 172 K.p.). Zasady obliczania wynagrodzenia urlopowego określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego (...).

Na mocy § 7 powołanego rozporządzenia składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu. W praktyce, jeżeli pracownik otrzymuje wyłącznie stałe miesięczne składniki wynagrodzenia, nie oblicza się oddzielnie wynagrodzenia za urlop, tylko wypłaca pensję w całości.

W przypadku wypłacania składników przysługujących za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, z wyjątkiem stałych miesięcznych, uwzględnia się je przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu (§ 8 rozporządzenia). Jeżeli składniki zmienne za okresy nie dłuższe niż miesiąc ulegają znacznym wahaniom, to składniki te mogą być przyjęte w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Składniki te stanowią podstawę wynagrodzenia urlopowego.

Natomiast składniki wynagrodzenia wypłacane za okresy dłuższe niż jeden miesiąc (np. kwartalne, półroczne) wypłaca się w przyjętych terminach wypłaty tych składników, przy czym okres urlopu jest traktowany na równi z okresem wykonywania pracy.

Biorąc pod uwagę powołane regulacje, przy ustalaniu podstawy wynagrodzenia urlopowego zawsze przyjmuje się składniki zmienne miesięczne wynagrodzenia wypłacone w przewidzianym w rozporządzeniu okresie, czyli najczęściej w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Mogą one przy tym przysługiwać za miesiąc bieżący lub poprzedni (w zależności od terminu wypłaty), ale zostać wypłacone w okresie przyjmowanym do podstawy wymiaru. Do grupy tych składników zalicza się np. wynagrodzenie godzinowe, miesięczne premie regulaminowe, dodatki za godziny nadliczbowe dobowe czy pracę w nocy.

Przykład

Wynagrodzenia dla pracowników biurowych wypłacane są w ostatnim dniu roboczym miesiąca, a dla pozostałych pracowników 10. dnia następnego miesiąca. Pracownik zatrudniony przy produkcji korzystał z urlopu wypoczynkowego od 20 do 31 marca 2017 r. (80 godz.). Otrzymuje on stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.200 zł oraz zmienną premię, która w lutym br. wyniosła 550 zł, w styczniu br. - 380 zł, a w grudniu 2016 r. - 770 zł.

Do podstawy wynagrodzenia urlopowego ze składników zmiennych należało przyjąć premie wypłacone w grudniu 2016 r., w styczniu i lutym 2017 r. należne odpowiednio za listopad i grudzień 2016 r. oraz za styczeń 2017 r.

Wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych pracownika wyniosło: (770 zł + 380 zł + 550 zł) : (160 godz. + 168 godz. + 168 godz.) = 3,43 zł,

   3,43 zł × 80 godz. = 274,40 zł.

www.KodeksPracy.pl - Wynagrodzenia i inne świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60