kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017

Wynagrodzenie stałe miesięczne i za pracę nadliczbową w podstawie urlopowej

Jak obliczać wynagrodzenie za urlop pracownikowi, który jest wynagradzany stałą stawką miesięczną, a ponadto w ostatnim czasie wielokrotnie wykonywał pracę w godzinach nadliczbowych?

Zgodnie z art. 172 K.p., za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Norma ta stanowi ponadto, iż zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeśli jego wysokość podlega znacznemu wahaniu, okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy. Wynagrodzenie urlopowe oblicza się (wyodrębnia) tylko ze składników zmiennych przysługujących za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc (tu wynagrodzenie i dodatki za godziny nadliczbowe z wyłączeniem dodatków za przekroczenia przeciętnej normy tygodniowej, chyba że okres rozliczeniowy nie przekracza jednego miesiąca). Stosownie do § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego... (Dz. U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.), dalej rozporządzenia urlopowego, składniki te uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 (w razie znacznego wahania do 12) miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Tak ustalone wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego.

Ważne: Wynagrodzenie urlopowe oblicza się dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie mnożąc przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem, gdyby nie korzystał z urlopu (§ 9 rozporządzenia urlopowego).

Wynagrodzenie o charakterze stałym miesięcznym wypłaca się w omawianych okolicznościach w niezmienionej wysokości. Ostatecznie więc wynagrodzenie za urlop ma wówczas charakter dwuskładnikowy - stanowi niewyodrębnioną część wynagrodzenia zasadniczego oraz określoną kwotę obliczoną ze składników zmiennych. Powyższe nie narusza zasady wyrażonej w art. 172 K.p.

Przykład

Pracownik jest wynagradzany stałą stawką w wysokości 2.510 zł miesięcznie. W marcu br. skorzystał z 7 dni (56 godz.) urlopu wypoczynkowego. W poprzednich trzech miesiącach (grudzień 2016 r. oraz styczeń i luty 2017 r.) uzyskał także wynagrodzenie i dodatki za 240 godzin nadliczbowych z przekroczenia dobowego w łącznej kwocie 5.760,86 zł. Pracownik otrzymał za marzec 2017 r.:

  • wynagrodzenie zasadnicze w pełnej wysokości 2.510 zł oraz
     
  • wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych: 5.760,86 zł : (496 godz. rozkładowych + 240 godz. dodatkowych) = 7,83 zł; 7,83 zł x 56 godz. = 438,48 zł.


Zwracamy uwagę!
Składniki za okresy dłuższe niż jeden miesiąc (np. premię kwartalną) wypłaca się w przyjętych terminach wypłaty tych składników, traktując okres urlopu na równi z okresem wykonywania pracy (§ 12 ust. 1 rozporządzenia urlopowego).

www.KodeksPracy.pl - Wynagrodzenia i inne świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60